SAIA, n.o.

UKRAJINA - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty na Ukrajine ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 5. 4. 2018 (štvrtok) do 16.00 h.

Predĺženie termínu uzávierky sa týka všetkých typov štipendijných pobytov:

- 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201

- 1- až 10-mesačný výskumný pobyt:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204

- seminár ukrajinského jazyka:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205

 

V prípade otázok môžete kontaktovat Mgr. Adelu Poláčkovú (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).

Posledná aktualizácia: 20.03.2018