SAIA, n.o.

UNESCO - ISEDC - štipendijný pobyt v Ruskej federácii

ISEDC - International Center for Sustainable Energy Development - Medzinárodné centrum pre udržateľný rozvoj energie v Moskve, inštitúcia UNESCO 2. kategórie, ponúka každoročne 20 štipendií na 4-týždňový študijný pobyt v centre. Každá krajina môže predložiť maximálne dve nominácie uchádzačov. Cieľom programu je posilnenie inštitucionálnej a personálnej základne v oblasti udržateľného rozvoja energie a energetiky v rozvojových a transformujúcich sa krajinách, konkrétne v študijných odboroch:

1. Energia a udržateľný rozvoj
2. Ekologický manažment
3. Obnoviteľné zdroje energie
4. Udržateľný spôsob výroby energie

Uzávierka žiadostí: 15. máj 2015
Dĺžka trvania štúdia: 4 týždne
Mesiac: október

Kvóta: 2

Žiadosti je potrebné zaslať na adresu Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Pripomíname, že všetky žiadosti musia byť zasielané prostredníctvom národných komisií v jednotlivých členských krajinách UNESCO; individuálne žiadosti zaslané kandidátkami priamo do UNESCO nie sú Sekretariátom UNESCO v Paríži posudzované.

Slovenská komisia pre UNESCO môže nominovať maximálne 2 vhodných kandidátov, ktorých podklady zašle do sídla UNESCO v Paríži. Špeciálna výberová komisia UNESCO odporučí konečný zoznam kandidátov generálnemu riaditeľovi UNESCO. Sekretariát UNESCO bude kontaktovať len úspešných kandidátov. Uchádzači, ktorých UNESCO nekontaktuje do 1.septembra, neprešli výberovým procesom.

Bližšie informácie: http://www.unesco.org/new/en/fellowships

Posledná aktualizácia: 13.04.2015