SAIA, n.o.

USA - GLC -TeachDemocracy2 - 42-dňový pobyt pre odborníkov podieľajúcich sa na rozvoji občianskej spoločnosti

GLC -TeachDemocracy2 umožňuje absolvovať odborníkom pôsobiacich v neziskovom sektore, podieľajúcich sa na rozvoji občianskej spoločnosti 42-dňový pobyt v USA. Cieľom je vytvoriť spoločné fórum pre spolupácu amerických a zahraničných odborníkov, vytvoriť globálnu sieť odborníkov v danej oblasti a podporiť vzájomné porozumenie.

Ide o dvojstanný výmenný program, kde mentori z USA taktiež navštívia svojich zahraničných partnerov. Počas svojej 2-týždňovej návštevy usporiadajú spoločné workshopy, kde si partneti navzájom vymenia svoje skúsenosti.

Uzávierka na podávanie žiadostí: 1. december 2016

Viac informácií TU

 

 

Posledná aktualizácia: 25.10.2016