SAIA, n.o.

USA - kybernetická bezpečnosť na univerzitách

Fubrightova komisia v spolupráci s Komisiami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku, a Bulharsku umožňuje prihlásiť sa na študijný pobyt v USA zameraný na kybernetickú bezpečnosť. Pobyt je určený pre pracovníkov verejných alebo súkromných univerzít, ktoré plánujú zaviesť nové, kvalitne navrhnuté programy kybernetickej bezpečnosti a/alebo podporovať rozvoj a posilnenie už existujúcich programov;

Viac infromácií: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=747

Posledná aktualizácia: 26.08.2020