SAIA, n.o.

USA - 10-mesačná pracovno-študijná stáž v rámci programu Huberta H. Humphreyho

Hubert H. Humphrey štipendijný program umožňuje odborníkom a profesionálom z rôznych oblastí absolvovať 10-mesačnú pracovno-študijnú stáž na prestížnych amerických univerzitách. Program umožňuje  spojiť štúdium s niekoľkotýždňovou odbornou praxou vo vládnych alebo neziskových organizáciách a v súkromnom sektore v USA.

Uchádzači musia mať ukončené magisterské štúdium, minimálne 5-ročnú súvislú prax v danom odbore, aktívnu znalosť anglického jazyka, slovenské štátne občianstvo, žiadnu alebo minimálnu skúsenosť v USA a preukázať potenciál pre profesionálny rozvoj.

Štipendium pokrýva náklady na víza a letenky, ubytovanie, štúdium a poplatky spojené s účasťou na rôznych odborných podujatiach ako sú konferencie, workshopy, semináre a pod.

 

Uzávierka na akademický rok 2019/2020: 14. september 2018.

 

Viac informácií nájdete TU.

 

Posledná aktualizácia: 04.07.2018