SAIA, n.o.

USA - Ruth Crawford Mitchell Fellowship

Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať výskumný štipendijný pobyt v rámci štipendia Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars. Štipendium je určené občanom Českej a Slovenskej republiky. Štipendijného programu sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, prírodných vied, politických vied, ekonomiky a sociológie. Program je určený uchádzačom z akademického, vládneho a súkromného sektora.

Výška štipendia: 7 000 USD

Uzávierka podávania prihlášok: 30. marec 2017

Bližšie informácie o programe a o podávaní prihlášky nájdete na webovej stránke: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

V prípade otázok sa môžete obrátiť priamo na administrátorku programu pani Cristinu Lagnese: mcl38@pitt.edu

 

Posledná aktualizácia: 05.01.2017