SAIA, n.o.

USA - štipendiá na letnú odbornú školu vo Washington, DC

Nezisková organizácia Friends of Slovakia (FOS) so sídlom v USA poskytuje slovenským študentom  štipendium na letnú školu na George Mason University (predtým Georgetown University), ktorá je spojená so stážou v rôznych firmách, organizáciách alebo verejných inštitúciách. Súčasťou programu sú aj rôzne diskusie, prednášky a workshopy. Záujemcovia si môžu vybrať z programov zameraných na medzinárodné vzťahy, vzťah verejného a podnikateľského sektora, žurnalistiku a dobrovoľníctvo, ktoré trvajú dva mesiace počas letných prázdnin. Uchádzač si sám hradí cestovné náklady do a z USA, náklady na stravu a vreckové, ako aj zdravotné poistenie prostredníctvom poistného plánu George Mason University.

Žiadosti sa podávajú online TU. kópiu žiadosti je potrebné zaslať emailom p. Dr. Sharon Wolchik na  swolchik@gmail.com

Bližšie informácie o programe nájdete TU

 

Posledná aktualizácia: 22.12.2017