SAIA, n.o.

USA - štipendium Ruth Crawford Mitchelovej na výskumný pobyt

Štipendium je určené profesionálom českých a slovenských inštitúcií na výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu, USA. Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Česká a Slovenská republika s prioritou v oblasti vzdelávania, vedy, verejnej správy, ekonómie, politických vied, sociológie, medicíny, ošetrovateľstva, obchodu a i. Výskumný pobyt bude trvať od konca augusta do polovice decembra. Uchádzači musia k žiadosti priložiť odporúčanie od profesora z Univerzity v  Pittsburghu, ktorý bude mentorom počas výskumného pobytu. Podrobné informácie o podávaní žiadostí tu: bit.ly/2iXqf9D

Posledná aktualizácia: 05.04.2019