SAIA, n.o.

VAŠIMI 2 % MÔŽETE PODPORIŤ AJ SAIA, N. O. - dnes posledný deň

Fyzické a právnické osoby majú aj tento rok možnosť rozhodnúť o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmov niektorej z registrovaných mimovládnych organizácií.

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) už 20rokov napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku, poskytuje informácie a poradenstvo ako študovať v zahraničí a ako sa zapojiť do mobilít pre výskumných pracovníkov, vydáva Bulletin SAIA a ďalšie publikácie, napĺňa informáciami svoje webové stránky (www.saia.sk, www.stipendia.sk – Národný štipendijný program, www.euraxess.sk - portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov), organizuje konferencie, semináre a informačné dni týkajúce sa rôznych aspektov mobilít.

Tisícky študentov vysokých škôl, ale aj  učitelia vysokých škôl a výskumníci využívajú prostredníctvom programov SAIA - Akademické mobility; Národný štipendijný program SR na podporu mobilít; CEEPUS; Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní; Sciex – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond, Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov, Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania - možnosť uchádzať sa o štipendiá a pobyty v zahraničí. Mnohí z nich dostali príležitosť získať nové poznatky na zahraničných vzdelávacích a výskumných inštitúciách a otestovať sa v medzinárodnej konkurencii.

Venujte 2 % zo svojich daní SAIA, n. o.

Vďaka Vašim 2 % budeme môcť naďalej skvalitňovať naše informačné a poradenské služby umožňujúce tisíckam študentov vysokých škôl, doktorandom, učiteľom vysokých škôl a výskumníkom získať štipendiá a skúsenosti zo štúdia a pobytu v zahraničí.

Ako postupovať v roku 2011:

ak podávate daňové priznanie ako PRÁVNICKÁ OSOBA

ak podávate daňové priznanie ako FYZICKÁ OSOBA, ktorá si SAMA PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

ak ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE za Vás VYKONÁ Váš ZAMESTNÁVATEĽ (Vyhlásenie SAIA)

Údaje, ktoré potrebujete vedieť:
Názov organizácie: SAIA, n. o.
Sídlo: Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava
IČO: 31821596
Právna forma: nezisková organizácia
Bližšie informácie:
Ing. Zuzana Vargaová
zuzana.vargaova@saia.sk
tel.: 02/ 5441 1464, 5441 1484
www.saia.sk

Posledná aktualizácia: 02.05.2011