SAIA, n.o.

Veľká Británia - 3-ročné výskumné štipendiá pre mladých výskumníkov na Cambridgeskej univerzite

Nadácia Isaac Newton Trust Rutherford ponúka 3-ročné výskumné štipendiá pre mladých výskumníkov so zameraním na oblasť lingvistiky, klasických jazykov, moderných a stredovekých jazykov, angličtiny(vrátane anglo-saského, severských alebo  keltkých jazykov), vzdelávania a hudby na Cambridgeskej univerzite. Výskumné pobyty sú určené pre mladých výskumníkov, ktorí titul PhD už získali alebo sú tesne pred  získaním tohto titulu. Pobyty sa budú sa realizovať na týchto cambridgeských fakultách: the Churchill College, Fitzwilliam College, Murray Edwards College, Robinson College and Trinity Hall.

Uzávierka podávania žiadosti: 14. november 2016 (pondelok) do 17:00 h GMT. Žiadosti sa podávajú online.

Bližšie informácie: https://www.chu.cam.ac.uk/about/master-fellows/junior-research-fellowships/jrfapplications/rf_2017/

Posledná aktualizácia: 18.10.2016