SAIA, n.o.

Veľká Británia - štipendium Newton International Fellowship Scheme pre mladých vedcov

Štipendium programu  Newton International  Fellowship Scheme umožňuje mladým vedcom (postdoktorandom)  v oblasti fyziky, prírodných vied, sociálnych a humanitných vied 2-ročný výskumný pobyt vo výskumnej inštitúcii vo Veľkej Británii.  

Žiadatelia musia mať titul PhD. a výskumnú prax menej ako 7 rokov (vrátane pôsobenia ako učiteľ na VŠ).  V čase podávania žiadostí musia pôsobiť mimo Veľkej Británie. Žiadosť musí byť ešte pred podaním odobrená britskou prijímajúcou výskumnou organizáciou. Newton International  Fellowship Scheme udelí k uvedenej uzávierke 40 štipendií.

Bližšie informácie nájdete na http://www.newtonfellowships.org/media/1025/nif-2016-scheme-notes.pdf

Uzávierka: 9. marca 2016

Posledná aktualizácia: 20.01.2016