SAIA, n.o.

Výskumné pobyty v Terste pre post-doktorandov v oblasti fyziky, matematiky, genetiky, biotechnológií, neurovedy, nanovedy a bioinformatiky

Stredoeurópska iniciatíva (Central European Initiative, CEI) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí na štyri post-doktorandské výskumné pobyty v dĺžke 12 mesiacov v Terste, spolufinancované Siedmym rámcovým programom pre vedu a technologický rozvoj – Marie Curie Actions. Tieto pobyty sú určené skúseným výskumníkom z členských krajín CEI [i] na jednej zo zapojených inštitúcii – centier excelentnosti CERES:

  • International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB
  • Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics – ICTP
  • Cluster in Biomedicine – CBM
  • International School for Advanced Studies – SISSA
  • Synchrotron – ELETTRA

Uchádzači by mali hosťujúcu inštitúciu vopred kontaktovať, aby získali predbežný súhlas na svoj výskumný projekt.

Uzávierka pre predkladanie žiadostí je 30.4.2012

Vybraní kandidáti získajú štipendium pokrývajúce životné náklady, zdravotné poistenie a čiastočne cestovné náklady.

Podmienky pre uchádzačov a detailné odborné zameranie zapojených inštitúcii sú uvedené na stránke:

http://www.ceinet.org/sites/default/files/file/CERES%20-%20Guide%20for%20Applicants%202012.pdf   

Kompletnú výzvu a on-line žiadosť nájdete na stránke:  http://www.ceinet.org/content/4-post-doc-fellowships-research-projects[i] Albánsko, Rakúsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina

Posledná aktualizácia: 30.03.2012