SAIA, n.o.

Výsledky výberového konania Národného štipendijného programu SR k výzve na predkladanie žiadostí s uzávierkou 31. októbra 2013

K termínu uzávierky 31.10.2013 si podalo žiadosť o štipendium v rámci Národného štipendijného programu SR 199 uchádzačov s trvalým pobytom v SR (60 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 120 v kategórii doktorand, 19 v kategórii samostatný cestovný grant) a 237 uchádzačov zo zahraničia (34 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 46 v kategórii doktorand, 157 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).

Štipendium bolo výberovou komisiou udelené 61 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (14 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 40 v kategórii doktorand, 7 v kategórii samostatný cestovný grant) a 72 uchádzačom zo zahraničia (8 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 14 v kategórii doktorand, 50 v kategórii vysokoškolský učiteľ,výskumný a umelecký pracovník). Zoznam štipendistov nájdete TU.

Posledná aktualizácia: 13.12.2013