SAIA, n.o.

Výzva na predkladanie žiadostí o stáž na Inštitúte pre zahraničné vzťahy a obchod (IFAT) v Budapešti

Inštitút pre zahraničné vzťahy a obchod (IFAT) v Budapešti ponúka 3-mesačnú stáž pre študentov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia a čerstvých absolventov, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné vzťahy. Študenti musia mať absolvované minimálne štyri semestre štúdia.

Stáž je určená najmä pre študentov medzinárodných vzťahov, práva, ekonómie, filológie, histórie, politických vied a bezpečnosti.

Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka, znalosti ďalších jazykov sú vítané.

Žiadosti o stáž je potrebné zaslať na e-mailovú adresu info@ifat.hu.

Uchádzači predkladajú spolu so žiadosťou nasledovné dokumenty:

  • životopis
  • bakalársku, diplomovú alebo rigoróznu prácu podľa najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelania (v prípade študentov bakalárskeho stupňa štúdia uchádzač predkladá najaktuálnejšiu seminárnu prácu)
  • krátku analytickú prácu (približne 6000 znakov) v anglickom alebo maďarskom jazyku na jednu z tém v časti Annex tohto dokumentu

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 17. februára 2019 (o polnoci).

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor so zástupcom Inštitútu. Osobné pohovory sa uskutočnia medzi 18 a 27. februárom 2019. Výsledky výberového konania budú oznámené všetkým uchádzačom najneskôr 1. marca 2019.

Začiatok stáže je stanovený na 4. marca 2019 a koniec stáže na 26. mája 2019 s možnosťou predĺženia.

Stáž je neplatená, uchádzači nemajú nárok na odmenu za vykonanú prácu, či štipendium.

Posledná aktualizácia: 05.02.2019