SAIA, n.o.

XIII. Medzinárodná letná škola "Predsedníctvo EÚ. Energetická bezpečnosť ako výzva pre európsku ekonomiku"

Nadácia pre rozvoj Silesie a podporu lokálnych iniciatív v Opole (Poľsko) spolu so svojimi partnermi organizuje Medzinárodnú letnú školu na tému "Predsedníctvo EÚ. Energetická bezpečnosť ako výzva pre európsku ekonomiku", ktorá sa bude konať 15. - 20. septembra 2011 v dvoch fázach v Opole a v Štrasburgu.

Projekt je adresovaný mladým ľuďom vo veku medzi 19 - 30 rokov, najmä študentom posledných ročníkov a absolventom z celej Európy, ktorí majú záujem rozšíriť svoje znalosti o súčasných európskych problémoch. Tohtoročná téma je zameraná na jednu z najdôležitejších otázok Poľského predsedníctva EÚ - energetickú bezpečnosť.

 

Bližšie informácie: www.fundacja.opole.pl a v databáze štipendií a grantov SAIA.

Posledná aktualizácia: 22.06.2011