SAIA, n.o.

ČESKO - predĺženie uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí na štipendijné pobyty v Českej republike ponúkané na základe medzivládnej bilaterálnej dohody bol predĺžený do 27. 2. 2020 do 16.00 h. 

Predĺženie termínu pre podávanie žiadostí sa týka štipendií na:

  • štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa VŠ 
  • štipendijný pobyt pre doktorandov 

 

Viac informácií k podávaniu žiadostí nájdete v Databáze štipendií a grantov SAIA, n. o.: 

  •  štipendijný pobyt na vysokej škole pre študentov 2. stupňa (3-10 mesiacov)

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55

  • štipendijný pobyt pre doktorandov (3-10 mesiacov)

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467

 

V prípade otázok môžete kontaktovať Mgr. Júliu Neiplovú (julia.neiplova@saia.sk, tel. 02/5930 4736).

Posledná aktualizácia: 14.02.2020