SAIA, n.o.

HONG KONG - Lingnan University - štipendium na celé bakalárske štúdium

Lingnan University v Hong Kongu ponúka úplné alebo čiastkové štipendiá na celé bakalárske štúdium v oblasti humanitných vied.

Uzávierka na podávania prihlášok je: 31. december 2018 alebo 15. apríl 2019

Všetky potrebné informácie k podaniu prihlášky nájdete na webstránke: https://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/index.php

Bližšie informácie o štipendijnom programe: https://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/requirements.php

 

 

Posledná aktualizácia: 27.12.2018