SAIA, n.o.

Indonézia - celé magisterské štúdium

Vláda Indonézskej republiky ponúka v rámci štipendijného programu Kemitraan Negara Berkembang (KNB) Scholarship možnosť magisterského štúdia na jednej zo 16 univerzít v Indonézii.

Je potrebné, aby sa záujemcovia registrovali on-line na webovej stránke: www.knb.ristekdikti.go.id

Uzávierka na podávanie žiadostí: 30. apríl 2018

Bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke štipendijného programu: www.knb.ristekdikti.go.id

Posledná aktualizácia: 01.03.2018