SAIA, n.o.

Thajsko - DUO-Thailand - výmenný študijný program medzi Áziou a Európou

Program DUO-Thailand financovaný Ministerstvom školstva Thajska, ktorý je jedným z programov štipendijného programu ASEM DUO Fellowship Programme, podporuje výmenné pobyty medzi Thajskom a 30-timi európskymi krajinami, medzi nimi aj Slovenskom.

Program ponúka podporu pre projekty spolupráce vytvorené párom študentov (dve osoby). Programu sa môžu zúčastniť študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia. Študenti sa za určených podmienok môžu uchádzať o 4-mesačné štipendijné pobyty v termíne od septembra 2017 do septembra 2018.

Uzávierka podávania prihlášok: 31. august 2017

Všetky potrebné informácie k podávaniu prihlášky nájdete na stránke: http://www.asemduo.org/02_programs/programs_03.php alebo na stránke: http://inter.mua.go.th/2017/06/2018-duo-thailand-fellowship-programme/#.WV3_MulBqUl

 

 

 

 

 

Posledná aktualizácia: 06.07.2017