SAIA, n.o.

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM DO 26. JANUÁRA 2021!

Termín uzávierky na podávanie žiadostí o štipendiá na základe bilaterálnej dohody na rok 2021/2022 bol predĺžený do 26. januára 2021.

 

Informácie k štipendiám na študijný pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127

 

Informácie k štipendiám na doktorandský pobyt nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128

 

Informácie k štipendiám na výskumné pobyty nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133

 

Informácie k štipendiám na letný jazykový/odborný kurz nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134

 

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk, tel. 02/5930 4735).

Posledná aktualizácia: 27.11.2020