SAIA, n.o.

MAĎARSKO - PREDĹŽENIE UZÁVIERKY NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O ŠTIPENDIUM NA LETNÝ JAZYKOVÝ KURZ

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí o štipendiá na letný jazykový/odborný kurz na základe bilaterálnej dohody bol predĺžený do 19. februára 2021 do 15:00.

 

Informácie k štipendiám na letný jazykový/odborný kurz nájdete na:

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134

 

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Milicu Ivovič (milica.ivovic@saia.sk, tel. 02/5930 4735).

Posledná aktualizácia: 12.02.2021