SAIA, n.o.

NEMECKO - Štipendiá DAAD pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Typ štipendijného programu

Uzávierka žiadostí

Výskumné štipendiá

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov)

30. apríl 2021

Výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)

30. apríl 2021

Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

30. apríl 2021

Jazyk, história a kultúra nemeckej menšiny - Štipendium na študijné a výskumné pobyty

5. júl 2021

Umelecké štipendiá

Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 – 3 mesiace)

30. apríl 2021

Exkurzie

Odborné exkurzie a študentské praxe

1. máj 2021

 

 

 

Posledná aktualizácia: 08.03.2021