SAIA, n.o.

SAIA, n. o., prijme pracovníka na miesto projektového manažéra

SAIA, n. o., so sídlom v Bratislave (www.saia.sk) prijme pracovníka na miesto projektového manažéra s nástupom 1. 9. 2018.

Podmienky:

 • ukončené vysokoškolské štúdium, min. 2. stupňa (právnické vzdelanie, resp. pracovná prax so zameraním na vstup a pobyt cudzincov na Slovensku vítané); pracovná prax v trvaní minimálne 1 rok vítaná,
 • orientácia v národnej a európskej legislatíve súvisiacej s mobilitou študentov, doktorandov, výskumných pracovníkov a ich rodinných príslušníkov, ako aj rozvojom ľudských zdrojov vo výskume,
 • prehľad o organizácii a financovaní vedy a výskumu a vysokého školstva na Slovensku a v EU,
 • veľmi dobrá znalosť angličtiny, min. úroveň C1; aktívna znalosť ďalšieho svetového jazyka vítaná,
 • skúsenosť z absolvovania študijného, resp. výskumného pobytu v zahraničí,
 • skúsenosť s prípravou a realizáciou projektov vítaná,
 • práca s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet; skúsenosti s prácou s on-line publikačným systémom webových stránok vítané, skúsenosti s prácou so sociálnymi sieťami vítané),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci.

Pracovná náplň:

 • spracovanie a poskytovanie informácií o financovaní výskumných mobilít a projektov pre slovenských a zahraničných záujemcov a o praktických otázkach súvisiacich s mobilitou v zahraničí a pobytom cudzincov na Slovensku (v slovenskom a anglickom jazyku),
 • organizácia školení, seminárov, konferencií a účasť na domácich a zahraničných seminároch a koordinačných stretnutiach,
 • spolupráca so slovenskými a zahraničnými vysokými školami a organizáciami výskumu a vývoja (distribúcia informácií, plánovanie spoločných aktivít, poskytovanie informačných a poradenských služieb),
 • realizácia projektov (vrátane projektov financovaných zo zdrojov EÚ, napr. Horizont 2020) zameraných na implementáciu politík súvisiacich s podporou mobility a rozvojom kariéry výskumníkov,
 • príprava a tlač publikácií, priebežná aktualizácia informácií na portáli v slovenskom a anglickom jazyku, práca so sociálnymi sieťami, komunikácia s dodávateľmi,
 • príprava správ.

Trvanie pracovného pomeru: 1 rok (s možnosťou predĺženia).

Plat:

 • základná zložka mzdy (v súlade s § 41 ods. 10 Zákonníka práce a § 62 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z.): 900 €,
 • výška platu bude predmetom dohody s vybraným zamestnancom v rozpätí 900 – 970 € brutto, a to s prihliadnutím na prax, odborné skúsenosti a zručnosti a ďalšie aspekty dôležité pre výkon práce.

Ďalšie benefity:

 • dovolenka dlhšia o 5 dní oproti zákonnému nároku (teda 25 dní, resp. 30 dní u osôb starších ako 33 rokov),
 • podpora vzdelávania pracovníkov,
 • príspevok zo sociálneho fondu na kultúrne, športové alebo rekreačné aktivity pre zamestnancov,
 • priateľský pracovný kolektív s ľuďmi ochotnými vzájomne si pomôcť.

Žiadosť o prijatie do zamestnania (teda motiváciu, prečo by sme práve Vás mali prijať do nášho tímu) spolu so životopisom (a to v slovenčine a/alebo angličtine) posielajte elektronicky na e-mailovú adresu saia@saia.sk do 9. 7. 2018.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý je súčasťou výberového konania a uskutoční sa predbežne v termíne 18. 7. 2018 (o presnom termíne budú uchádzači vybraní na pohovor informovaní e-mailom).

SAIA neposkytuje informácie uchádzačom o zamestnanie priebežne, ale až po vyhodnotení celého výberového konania (do 27. 7.) zašle všetkým uchádzačom odpoveď na ich žiadosť o prijatie do zamestnania.

Záujemcovia o zamestnanie zasielajú podklady osobne. Záujemca o zamestnanie zaslaním e-mailu a požadovaných dokumentov (ako je uvedené vyššie) potvrdzuje, že poskytnuté informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Zároveň záujemca zaslaním e-mailu vyjadruje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov uvedených v životopise, žiadosti o prijatie do zamestnania (motivačnom liste) a iných prípadných prílohách, ktoré záujemca zašle, a to na účely výberového konania na miesto „projektového manažéra“.

Bratislava 25. 6. 2018

Posledná aktualizácia: 02.07.2018