SAIA, n.o.

TURECKO – Štúdium v oblasti morského a námorného práva so štipendijnou podporou Vlády Tureckej republiky

Ankara University Research Center of the Sea and Maritime Law (DEHUKAM) ponúka študijný program „Program in the Sea and Maritime Law” na magisterské štúdium so zameraním na medzinárodné námorné právo, námorné právo a námorné bezpečnostné právo.

Požiadavky na záujemcov o študijný program: http://dehukam.ankara.edu.tr/en/academic-requirements/

Záujemcovia spĺňajúci podmienky programu majú možnosť požiadať o štipendium vlády Tureckej republiky “Türkiye Scholarships Program”. Poskytovaná podpora zahŕňa: umiestnenie na univerzitu, mesačné štipendium (pri magisterskom štúdiu 1100 TL/ mes.), školné, cestovné náklady do miesta pobytu a späť, zdravotné poistenie, ubytovanie a ročný kurz tureckého jazyka.

Žiadosť sa podávajú individuálne na stránke www.turkiyeburslari.gov.tr do 20. februára 2021.

Viac informácií o študijnom programe „Program in the Sea and Maritime Law”http://dehukam.ankara.edu.tr/en/about-the-program/

Viac informácií o štipendiách tureckej vlády: https://www.turkiyeburslari.gov.tr/

Posledná aktualizácia: 29.01.2021