SAIA, n.o.

Konferencie, semináre a veľtrhy

Štipendiá a granty na zahraničné výskumné mobility - informačný seminár pre doktorandov a výskumníkov
22. februára 2019 o 11:00 hod. v Aule ústavov SAV, Watsonova 47, Košice

ŠTIP€NDIÁ na výskumné pobyty v zahraničí - seminár pre doktorandov a výskumníkov
27. februára 2019 (streda) o 13.00h prednášková miestnosť THB 212 Tr. A. Hlinku 1 UKF v Nitre

7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7)
Možnosť účasti vysokoškolských študentov na fóre študentov z Ázie a Európy v Bukurešti 11. - 14. 5. 2019 (prihlášky do výberu účastníkov do 29. 11. 2018).

Archív