SAIA, n.o.

Archív

Prednáška a diskusia "Aká bude veda v 21. storočí?"
21. máj 2019, Bratislava, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odborná prednáška pod názvom "Aká bude veda v 21. storočí?”

Medzinárodné aspekty zamestnávania a mobility výskumníkov, vysokoškolských učiteľov a študentov
16. máj 2019, Bratislava; seminár pre pracovníkov personálnych oddelení, zahraničných oddelení, projektových oddelení, pre riadiacich a iných pracovníkov vysokých škôl a výskumných a vývojových organizácií

Webinár k HRS4R - atraktívne prostredie pre výskumníkov
EURAXESS Slovensko (SAIA, n. o.) Vás pozývajú na webinár "Rady a tipy ako získať európske ocenenie HR Excellence in Research", ktorý sa uskutoční dňa 25. apríla 2019 o 10:30 hod.

S výskumom do sveta - workshop pre MTF STU
9. apríl 2019 o 13.00h, workshop pre doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, Miestnosť T-031, Ul. Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava

Workshop pre doktorandov a mladých výskumníkov na UK v Bratislave, registrácia uzavretá
Séria workshopov pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov pokračuje 12. apríla 2019 v Bratislave.

7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7)
Možnosť účasti vysokoškolských študentov na fóre študentov z Ázie a Európy v Bukurešti 11. - 14. 5. 2019 (prihlášky do výberu účastníkov do 29. 11. 2018).

S výskumom do sveta
8. apríl 2019 (pondelok), Univerzitná knižnica KU Ružomberok - Konferenčná miestnosť na 2. (modrom) podlaží, Hrabovská cesta 1A, 034 01 Ružomberok

Do sveta so štipendiom SAIA
14. marec 2019 (štvrtok) o 10:00 hod., JLF UK v Martine - Kompetenčné centrum, Malá Hora 4, 036 01 Martin

ZLEPŠITE SI NEMČINU V RAKÚSKU: ŠTIPENDIÁ NA ZAHRANIČNÉ MOBILITY
5. marca 2019 o 12:30 hod. Univerzita P.J. Šafárika v Košicach, Filozofická knižnica - multifunkčná študovňa, Moyzesova 9, Košice

Do sveta so štipendiom SAIA, n. o. - informačný stánok na Žilinskej univerzite v Žiline
20. február 2019, od 10:00 h. do 12:00 h., vstupná hala hlavnej budovy UNIZA, Univerzitná 8215/1, Žilina

Štipendiá na študijné/výskumné mobility do celého sveta
6.3.2019 o 14:00 hod, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Ústav vedeckých informácií a knižnica, Komenského 73, Košice

Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta - informačný stolík SAIA, n.o. na Prešovskej univerzite v Prešove
20. februára 2019 od 10:00 do 13:00 hod. Prešovská univerzita, Foyer VŠA, ul. 17. novembra 1, Prešov

SAIA, n. o. na Dni otvorených dverí UKF v Nitre
21. február 2019 o 9.00-12.00 h, Tr. A. Hlinku 1, Nitra, stánok vo vestibule

Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta
12. februára 2019 (utorok) o 10:00 hod., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, v priestoroch Ústavu vedeckých informácií a knižnice, Komenského 73, Košice.

ŠTIP€NDIÁ na výskumné pobyty v zahraničí
13. februára 2019 (streda) o 10.00 h; seminár pre doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov, Pedagogická fakulta UKF, miestnosť D3, Dražovská cesta 4, Nitra

ŠTIP€NDIÁ na zahraničné pobyty pre doktorandov a výskumníkov
14. februára 2019 o 10.00-11.00 h, seminár pre Fakultu sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, zasadačka dekanátu – miestnosť A 411, 4. poschodie, Kraskova 1, Nitra

ŠTIP€NDIÁ na výskumné pobyty v zahraničí - seminár pre doktorandov a výskumníkov
27. februára 2019 (streda) o 13.00h prednášková miestnosť THB 212 Tr. A. Hlinku 1 UKF v Nitre

Ako napísať úspešnú žiadosť, absolvovať mobilitu a kariérne narásť
14. február 2019 o 13.00 h, FF UKF v Nitre, seminár pre doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov, miestnosť: zasadačka dekana, Štefánikova 67, Nitra

Do sveta so štipendiom SAIA
3. apríl 2019 (streda), 10:00 hod., Fakulta priemyselných technológií v Púchove (TnUAD) – Učebňa PDS 127, I. Krasku 491/30, 020 01 Púchov

SAIA, n. o. na Dni otvorených dverí UCM v Trnave
29. január 2019 od 9.00h, Bučianska 4/A, Trnava

SAIA, n.o. na Dni otvorených dverí Trnavskej univerzity v Trnave
23. január 2019 o 9:00 – 13:00, vestibul Filozofickej fakulty, Hornopotočná 23, Trnava

INFO DEŇ SAIA
20. marec 2019 od 10:00 hod., Erasmus centrum TnUAD v Trenčíne, Fakultná budova B 3. poschodie, Študentská 2, 911 50 Trenčín

Štúdium v zahraničí – váš odrazový mostík pre dobré zamestnanie
19. marec 2019 o 13.00 h UKF v Nitre, v Poradenskom a servisnom centre na Dražovskej 2 v miestnosti S-7

Slovenské doktorandské fórum
Asociácia doktorandov Slovenska a Študentská rada vysokých škôl SR pozývajú na Slovenské doktorandské fórum, ktoré sa uskutoční 21.-22. marca 2019 v Košiciach.

Informačný seminár pre študentov FSV UCM v Trnave
28. február 2019 o 10.50 hod., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Bučianska 4/A, miestnosť BU4

Infoseminár pre doktorandov a výskumníkov FSV UCM v Trnave
28. február 2019 o 9.00h, Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Bučianska 4/A, miestnosť BU4

Štipendiá a granty na zahraničné výskumné mobility - informačný seminár pre doktorandov a výskumníkov
22. februára 2019 o 11:00 hod. v Aule ústavov SAV, Watsonova 47, Košice

So ŠTIPENDIOM SAIA do celého sveta!
13. december 2018 (štvrtok) o 9.00-12.00h, informačný deň na SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, prízemie, stánok SAIA

Naplánuj si v zime štipendium na leto
12. december 2018 (streda) o 9.00-12.00h, informačný deň na FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, prízemie, stánok SAIA, n. o.

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave!
29. november 2018 (štvrtok) od 10.30 h do 12.30 h, Miesto: FTF VŠMU v Bratislave, vstupná hala, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave!
28. november 2018 (streda) od 12.30 h do 14.30 h, Miesto: FIIT STU v Bratislave, vstupná hala, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Vysoká škola múzických umení v Bratislave
13. november 2018 (utorok) od 13.30 h do 14.30 h, Miesto: VŠMU v Bratislave, kinosála FTF, Svoradova 2, 813 01 Bratislava

Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta
29.11.2018 o 12:30 hod., Prírodovedecká knižnica UPJŠ v Košiciach, študovňa A. Merici, Park Angelinum 9 (vchod z Jesennej 5), Košice

Letné jazykové kurzy v zahraničí - leto 2019
28.novembra 2018 o 15:00 hod., Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, učebňa 94 (prízemie) budova VŠA, ul. 17.novembra 1, Prešov

Seminár ACA "Mobility-migration nexus: policies, practices, discourses and evidence"
9. november 2018, Brusel, Belgicko

Európske sympózium "UNI AGENTS European Summit" - Helsinki, Fínsko
30. október - 1. november 2018, Helsinki, Fínsko; Európske sympózium pre zástupcov vysokoškolských inštitúcií v oblasti vzdelávania

Tréningový seminár pre pracovníkov vysokých škôl
Piešťany 24. - 26. 10. 2018; seminár zameraný na vstup a pobyt zahraničných študentov, doktorandov a výskumníkov na Slovensku a tréning v komunikačných zručnostiach potrebných pri práci s cudzincami

Študuj NAD hranicami...
8. novembra 2018 (vo štvrtok) o 9.00h – 12.00h; informačný deň na UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala, infostánok

USA - štipendijný program Flex na ročný pobyt pre stredoškolákov
Uzávierka pre šk. rok 2019/2020 predĺžená do 7.11.2018

Seminár k štipendiám DAAD na letné jazykové kurzy do Nemecka - UK Bratislava
8. november 2018 (štvrtok) o 10:50, UK v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, miestnosť G11

Štipendiá na študijné/výskumné mobility v zahraničí
7. novembra 2018 (streda) o 13:00, Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach, Filozofická knižnica - multifunkčná študovňa, Moyzesova 9, Košice

Nenechaj si ujsť príležitosť!
7. november 2018 (v stredu) o 9.00h – 12.00h, Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, vstupná hala (infostánok)

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Fakulta elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
8. november 2018 (štvrtok) od 10.00 h do 12.00 h, Miesto: FEI STU v Bratislave, vstupná hala (priestor medzibloku BC), Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Ulov si svoje ŠTIPENDIUM
6. november 2018 (v utorok) o 11.00 h; informačný deň na FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, učebňa 123

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka pre všetky kategórie - UK Bratislava
5. november 2018 (pondelok) o 17:50, UK v Bratislave, Filozofická fakulta, Gondova 2, miestnosť G11

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
24. október 2018 (streda) o 13.00 h Miesto: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Auditórium Maximum, Šafárikovo námestie 6, 811 02 Bratislava!

Štipendiá na štúdium a výskum do celého sveta
22.10.2018 o 10:00 hod., Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF, Košice

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
18. október 2018 (štvrtok) od 9.30 h do 11.30 h, Miesto: Pedagogická fakulta UK v Bratislave, vstupná hala, Račianska 59, 813 34 Bratislava

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
18. október 2018 (štvrtok) od 13.00 h do 15.00 h, Miesto: Stavebná fakulta STU v Bratislave, vstupná hala, Radlinského 11, 810 05 Bratislava

Veľtrh Study in Europe Malaysia 2018
15. - 16. december 2018, Kuala Lumpur, Malajzia; veľtrh európskych vysokých škôl v rámci projektu podporeného EK, koordinuje Campus France, registrácia do 28. septembra 2018

Veľtrh Study in Europe Myanmar 2018
12. - 13. december 2018, Rangún (Yangon), Mjanmarsko; veľtrh európskych vysokých škôl v rámci projektu podporeného EK, koordinuje Campus France, registrácia do 28. septembra 2018

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - EU Bratislava
17. október 2018 (streda) o 12:30, EU v Bratislave, nová budova, miestnosť B1-08

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
15. október 2018 (pondelok) od 11.00 h do 14.00 h, Miesto: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Hlavný vchod - pavilón F1, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
8. október 2018 (pondelok) od 13.30 h do 15.30 h, Miesto: PRIF UK, Hlavný vchod, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 841 04 Bratislava

NEDO Smart Community Showcase 2018 - Sympózium v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov
16. október, Parkhotel Schönbrunn, Viedeň, Rakúsko, Sympózium pre odborníkov v oblasti obnoviteľných energetických zdrojov

Medzinárodné sympózium "Generation Study Abroad"
17. - 18. september 2018, Helsinki, Fínsko; po prvý raz v Európe organizuje americký Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie v spolupráci s Fínskou národnou agentúrou pre vzdelávanie

30. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
11. - 14. september 2018, Ženeva, Švajčiarsko; téma: 'Facing outward'

Štip€ndiá do zahraničia pre študentov a absolventov SŠ
26. marca 2018 o 10.00h, Súkromné konzervatórium v Nitre, Krčméryho 2, Nitra

Štipendiá do celého sveta
infoseminár; dňa 6.6.2018 o 10:00 na Podnikovo hospodárskej fakulte v Košiciach, Tajovského 13, v miestnosti A14.

Naštartuj svoju kariéru vo výskume, Žilina
Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov 12. júna 2018 v Žiline

Kick-start your Career in Research, Trenčín
Career day for PhD students and young researchers, 7 June 2018

Naštartuj svetovú kariéru vo výskume, Banská Bystrica
Kariérny deň pre doktorandov a mladých výskumných pracovníkov 28. mája 2018

CHCETE STRÁVIŤ ZIMNÝ SEMESTER 2018/19 SO ŠTIPENDIOM V ZAHRANIČÍ? EŠTE SA TO DÁ!
dňa: 22.5.2018 o 13:00 v Univerzitnej knižnici UNIZA

Naplánuj si mobilitu so SAIA
9. mája 2018 (streda) o 13.00 hod.; miesto: Zvolen, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Technická univerzita vo Zvolene, Informačno-vedecké centrum, T. G. Masaryka 20

SAIA, n. o. na Job Expo 2018
26.-27. apríl 2018, 9h-18h / 9h-14h, veľtrh práce UPSVaR, AGROKOMPLEX, Výstavná 4, 949 01 Nitra

Čo po štúdiu na strednej škole?
13. a 14. marca 2018 o 9.00 hod.; informačný seminár; miesto: Stredná odborná škola informačných technológií v Banskej Bystrici, Tajovského 30

Štipendiá a granty pre doktorandov na výskum v zahraničí
18. apríla 2018 (v stredu) o 9.00h – 10.00h, UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, Z.03 – Dolná veľká zasadačka

Infodeň o štipendiách NŠP pre SPU v Nitre
17. apríl 2018 (utorok) o 9.00h-12.00h; SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, vstupná hala, infostánok

Štipendiá NŠP na štúdium a výskum do celého sveta
18. apríl 2018, 10.00h - 12.00h; informačný deň, UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala (infostánok)

Za hudobnou kultúrou do sveta so štipendiom
17. apríla 2018 o 15.00 hod.; informačný seminár; miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9 – Hudobné átrium

Národný štipendijný program a štúdium v anglicky hovoriacich krajinách
13. marca 2018 o 14.00 hod.; informačný seminár; miesto: InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Cesty do sveta so štipendiom od SAIA
6. marca 2018, 14.00 hod.; informačný seminár; miesto: Zvolen, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Technická univerzita vo Zvolene, Informačno-vedecké centrum, T. G. Masaryka 20

ŠTÚDIUM VO SVETE: Ako vypracovať kvalitné podklady k žiadosti o štipendium?
1. marca (štvrtok) o 10:00; informačný seminár; miesto: Kompetenčné centrum JLF UK v Martine.

Za hudobnou kultúrou do sveta so štipendiom
28. februára 2018 o 15.00, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9 – Hudobné átrium

Rozcestuj sa s fakultou FEM SPU
19. február 2018, 15:00-16:30h, seminár pre študentov Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU, Tr. A. Hlinku 2, AS-36

SAIA, n. o. na Dni otvorených dverí UKF v Nitre
15. február 2018, 8:00-12:00, UKF v Nitre, vstupná hala, Tr. A. Hlinku 1, Nitra

Štip€ndiá do zahraničia na výskumné a prednáškové pobyty
15. február 2018 (vo štvrtok) o 13.30h, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitra, Tr.A.Hlinku 2, Nitra, mistnosť AS-36

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín
7. február 2018 /streda/ od 14.00 do 15.00; informačný seminár; Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, nemecká študovňa, Lazovná 9, Banská Bystrica

Seminár ACA o novinkách v politikách a programoch EK zameraných na vzdelávanie
9. február 2018, Brusel

Štipendiá do rusky hovoriacich krajín
16. januára 2018 /utorok/ o 15.00; infoseminár; miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Centrum slovanských štúdií, Lazovná 9

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VI - prezentácie
Prezentácie z konferencie konanej dňa 30. novembera 2017 v Bratislave

Implementácia Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov na slovenských výskumných inštitúciách
29. november 2017, workshop EURAXESS, Hotel Crowne Plaza, Bratislava

Získaj ŠTIPENDIUM ... VYCESTUJ ... a ponor sa do ŠTÚDIA v zahraničí !
11. decembra 2017 o 15.00h; info seminár pre FZKI SPU v Nitre, Tulipánov 7, miestnosť TD 01

Deň akademickej mobility a internacionalizácie VI
30. november 2017, Bratislava

Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš ísť aj do sveta!
23. november 2017, workshop EURAXESS pre doktorandov a mladých výskumníkov, Univerzitná knižnica UPJŠ Košice

Ochutnaj svet! Seminár o štipendijných možnostiach v zahraničí! SAIA, n. o. a Ekonomická univerzita v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 21. november 2017 (utorok) o 12.30 hod, Miesto: miestnosť: V 2, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

SAIA, n. o. na Career day v Trnave
21. - 22. novembra 2017, 9.00-11.00, diskusné stoly v rámci Kariérnych dní na TU v Trnave (utorok) a UCM v Trnave (streda), vstupná hala

Zlepšite si nemčinu priamo v Nemecku
14. november 2017 (utorok) o 13:00 h, informačné podujatie, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline, Študovňa 2.

Štipendiá a granty na vedecké mobility
9. november 2017 (štvrtok) o 13:30 h, informačný seminár, Univerzitná knižnica UPJŠ, Lekárska knižnica, Tr. SNP1, Košice

BIG DAY STÁŽÍ! - možnosti ako vycestovať do zahraničia
AZU - iniciatíva Aktivita zvyšuje úspech - možnosti vycestovania pre študentov vysokých škôl, 8. november 2017 (streda) od 17.30 hod do 19.00 hod, Stavebná fakulta STU v Bratislave, miestnosť: B103.

Ako si otvoriť dvere do sveta?
dňa: 8. november 2017, informačný seminár; miesto: Pracovisko SAIA, n.o., Univerzitná 25, Žilina (budova VTP oproti bežeckému oválu)

Veľký jesenný infodeň
7. novembra 2017 o 13:00; UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, učebňa P2

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Ekonomická univerzita V Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 8. november 2017 (streda) od 10.00 hod do 13.00 hod, Miesto: vstupná hala, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 7. november 2017 (utorok) od 13.30 hod do 16.00 hod, Miesto: FMPH UK, Hlavný vchod - pavilón F1, Mlynská dolina, 842 48 Bratislava

Seminár pre výskumné inštitúcie implementujúce princípy Charty a Kódexu prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov
24. október 2017, Európska komisia, Brusel

EURAXESS Slovensko: Semináre "Praktické aspekty prijímania zahraničných výskumníkov"
Semináre určené pre administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov sa uskutočnia v priebehu jesene v troch slovenských mestách.

Zo školy na Zimák
25. októbra 2017 (streda) o 11.15 hod., miesto: Zimný štadión v Banskej Bystrici

Seminár o možnostiach štúdia v zahraničí! Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a SAIA, n. o.
Seminár o možnostiach štúdia v zahraničí, 26. október 2017 (štvrtok) o 13:00 hod, Miesto: FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava, miestnosť: zasadačka A 012

Expand your knowledge, study abroad! Referát zahraničných stykov Filozofickej fakulty UK v Bratislave a SAIA, n. o.
Informačný seminár o zahraničných mobilitách, 25. október 2017 (streda) o 16:45 hod, Miesto: Historická budova UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava, miestnosť: S 3

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 26. október 2017 (štvrtok) o 11:00 hod, Miesto: Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 19, Bratislava, miestnosť: aula

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - UK Bratislava
26. október 2017 (štvrtok) o 9:15; informačný seminár; UK Bratislava, Filozofická fakulta, Gondova 2, miestnosť G11

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - EU Bratislava
25. október 2017 (streda) o 12:30; informačný seminár; EU Bratislava, miestnosť B1-08 (nová budova)

Na štúdium a výskum do sveta
11. október 2017 (streda) o 13:00 hod.; informačný seminár; Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF, Komenského 73, Košice

Seminár Kvalita v medziná-rodnom partnerstve univerzít
13. október 2017, ACA, Brusel; možnosť odpustenia účastníckeho poplatku pri aktívnom zapojení sa do seminára - termín 25. 8. 2017

Ak chceš robiť svetovú vedu, musíš do sveta!
16. október 2017(pondelok) o 9.00 hod.; informačný seminár; Aula STU, Mýtna 36, Bratislava

Študujte, skúmajte a cestujte so štipendiom
12. október 2017 (štvrtok) o 10:00 hod; informačný seminár; Akademická knižnica (1. poschodie), Novomeského 7A, 036 01 Martin

ODSKOČ si na študijný alebo výskumný pobyt do zahraničia ...
11. október 2017 o 13:00 h, infoseminár pre študentov, doktorandov a pedagógov, MTF STU v Trnave, ulica Jána Bottu 25, Trnava, miestnosť: T_32

Ako napísať žiadosť o štipendium NŠP...?
11. október 2017 o 9.00 h, školenie pre doktorandov a pedagógov UCM v Trnave, J. Herdu 2, zasadačka Z.03 na prízemí

Získaj ŠTIPENDIUM a ODSKOČ si na štúdium do zahraničia
11. októbra 2017 od 10.00 do 12.00 h, infodeň SAIA pre študentov UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala

Veľký jesenný infodeň
19. októbra 2017 o 13.00 h; SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, prednášková miestnosť A2

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 17. október 2017 (utorok) o 10:00 hod, Miesto: FEI STU Ilkovičova 3, Bratislava, miestnosť: BC 300

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 17. október 2017 (utorok) o 10:00 hod, Miesto: FEI STU Ilkovičova 3, Bratislava, miestnosť: BC 300

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Slovenská technická univerzita v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 17. október 2017 (utorok) o 10:00 hod, Miesto: FEI STU Ilkovičova 3, Bratislava, miestnosť: BC 300

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Útvar medzinárodných vzťahov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 19. október 2017 (štvrtok) o 11:00 hod, Miesto: Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, Bratislava, miestnosť: B 108

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 17. október 2017 (utorok) o 13:00 hod, Miesto: VŠVU, Drotárska 44, Bratislava, miestnosť: Veľká kresliareň

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Oddelenie medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 18. október 2017 (streda) o 13:30 hod, Miesto: Právnická fakulta UK, Hlavná budova UK, 2. poschodie, Šafárikovo námestie 2, Bratislava, miestnosť: Auditórium maximum

Štúdium a výskum do všetkých krajín sveta
5. október 2017 (streda) o 13:30; informačný seminár; UPJŠ v Košiciach, Filozofická knižnica, Moyzesova 9, Košice

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí!
Informačný seminár, 28. apríl 2016 (štvrtok) o 14:00, Miesto: FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava, miestnosť CH 12

Ako napísať žiadosť o štipendium NŠP...?
4. októbra 2017 o 13:00 h; školenie pre doktorandov, študentov a pedagógov UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Katedra geografie a regionálneho rozvoja, poslucháreň B 212

Študuj, skúmaj, cestuj so štipendiom
3. október 2017 (utorok) o 13:30 hod.; informačný seminár; miesto: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Študovňa 2

Európsky deň jazykov 2017
dňa 26. septembra 2017 /utorok/, od 10.00 do 18.00 hod.; miesto: Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, Banská Bystrica

Noc výskumníkov 2017
29. september 2017; Bratislava, Banská Bystrica, Žilina a Košice

Skúmaj, cestuj, študuj vo svete
28. september 2017 o 15:00 hod., informačný seminár; miesto: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Deň otvorených dverí SAIA
dňa 21. septembra 2017 /štvrtok/, od 9.00 hod. do 15.00 hod.; miesto: SAIA, n.o. – regionálne pracovisko Banská Bystrica, Tajovského 51

Fórum mladých lídrov: Spolupráca v Európe, V4 a EÚ
4. - 8. september 2017, Nowy Sącz, Poľsko; prihlášky do 31. 7. 2017

Informačný stánok SAIA
dňa 8. septembra 2017 /piatok/, od 9.00 do 15.00; prezentácia mimovládnych organizácií na Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici; v centre mesta, za Barbakanom, Banská Bystrica

Mobilita do zahraničia od A po Z
dňa 8. septembra 2017 /piatok/ od 16.00 do 17.00; informačný seminár; miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Naplánuj si zimný semester v LETE...
31. júla 2017 o 8.00 a 9.00 h; informačný vstup pre študentov 1. roč. Mgr. štúdia, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Priemyselná 4, Trnava

Máš záujem o štúdium v zahraničí? Poradíme ti, ako postupovat:-)
dňa 28. 6. 2017 od 12:00 h do 18:00 h v EUROPA SC v Banskej Bystrici

SAIA na infodni EUROPE DIRECT
15. júna 2017 od 9:00 do 12:00 hod., Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Nitra, informačný deň pre študentov "Cestujeme za prácou a štúdiom do Európskej únie"

Zoznámte sa: CEEPUS
7. júna 2017 o 13.00 (streda), informačný seminár, miesto: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Študovňa 2

Študuj, skúmaj, cestuj so SAIA
6. júna 2017 o 13.00 (utorok); informačný seminár; Technická univerzita vo Zvolene – Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Informačno-vedecké centrum T. G. Masaryka 20, Zvolen

Popasuj sa o štipendium japonskej vlády
18. 5. 2017 o 9.00-12.00 h infodeň o programe Monbukagakusho; kancelária SAIA, n. o. UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 2. posch. A-208

Projekty v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko
10. mája 2017 o 9:00-16:00 h, informačný deň v kancelárii SAIA, n. o. v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, A-208

Štipendá do ČR na prednáškové a výskumné pobyty
11. mája 2017 o 9:00-15:00 h, infodeň v kancelárii SAIA, n. o. v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, A-208

SAIA, n. o. na Job Expo 2017
27.apríla 2017 (9.00 - 18.00 h) a 28. apríla 2017 (9.00 - 14.00 h), Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p., Výstavná 4, 949 01 Nitra; veľtrh práce

Aprílové diskusie o mobilitách
4. apríla 2017 – 27. apríla 2017, Banská Bystrica a Zvolen,

Štipendiá do zahraničia
12. apríl 2017 od 8.25 -15.00 h, UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, učebne S-01 a S-02; jarné informačné vstupy pre študentov Katedry anglistiky a amerikanistiky

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Ekonomická univerzita v Bratislave
Prezentácia štipendijných možností, 10. apríl 2017 (pondelok) o 12:30, Miesto: Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 2, Bratislava, miestnosť: V2

Svet ako na dlani:-)
6. apríl 2017 (štvrtok) o 10:00 h., AD 312 - zasadačka dekanky FHV UNIZA, 3. posch., dekanát, informačný seminár

Odskoč si do zahraničia
6. apríl 2017 o 9.00 – 12.00 h, infodeň na SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, vstupná hala

ŠTIPENDIÁ DO CELÉHO SVETA
5. apríl 2017 (streda) o 13:00 h., Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Študovňa 2, informačný seminár;

Získaj štipendium a zaleť si na štúdium do zahraničia
5. apríla 2017 o 9.00 – 12.00 h, informačný deň na UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala

Odskoč si na štúdium do španielsky hovoriacej krajiny
4. apríla 2017 o 14.45 h, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, učebňa THP09; informačný seminár pre Katedru romanistiky

Získaj štipendium a pozeraj sa na štúdium z inej perspektívy...
30. marca 2017 (10.00 – 12.00 h), infodeň pre TU v Trnave, , Hornopotočná 23, vstupná hala

Životopis a motivačný list - základ žiadosti o štipendium do zahraničia
informačný seminár; dňa 9. marca 2017 o 17.00 (štvrtok); miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Študuj po anglicky
29. marca 2017 (streda) o 15:00 h, informačný seminár, InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9.

Štipendiá do frankofónnych krajín
29. marca 2017 o 15.00 h, FF UKF v Nitre, Štefánikova 67, učebňa 047; informačný seminár v rámci Týždňa frankofónie Katedry romanistiky

Veľký jarný infodeň
27. marca 2017 o 13.00 h, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, učebňa P6

Na štúdium a výskum do sveta
Informačný seminár, dňa: 23. marca 2017 o 13:00 hod.; miesto: Unipocentrum, Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 13, Prešov (Starý internát)

Chcete ísť na študijný alebo výskumný pobyt do zahraničia - príďte sa poradiť
Informačný deň SAIA, dňa 23. marca 2017 (štvrtok), 10:00 - 12:00 hod; Miesto: Prešovská univerzita v Prešove, pri stolíku vo foyeri VŠA

Štúdium v zahraničí so štipendiom
informačný seminár, dňa 15. marca 2017 (streda) o 9.00 hod; miesto: Verejná Knižnica Mikuláša Kováča, Jilemnického 48, Fončorda, Objekt SENUM – Dom sociálnych služieb, Banská Bystrica

Študenti – do sveta
informačný seminár; dňa 13. marca 2017 (pondelok) o 13:00 hod. miesto: ÚSTAV VEDECKÝCH INFORMÁCIÍ A KNIŽNICA UVLF Komenského 73, Košice

Zahraničná mobilita je príbeh, ktorý si píšeš sám
Informačný seminár v rámci Týždňa knižníc 2017; dňa 14. marca 2017 o 14.00 (utorok); miesto: Technická univerzita vo Zvolene – Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Informačno-vedecké centrum T.G. Masaryka 20, Zvolen

Zo školy na Zimák
informačný stánok SAIA, n. o.; dňa: 13. marca 2017 (pondelok); miesto: Zimný štadión v Banskej Bystrici, Hronské predmestie 4, Banská Bystrica

Štúdium a výskum do všetkých krajín sveta
informačný seminár; dňa 14. marca (utorok) 2017 o 14:30 hod; miesto: Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica, Filozofická knižnica, Multifunkčná študovňa, Moyzesova 9

Hodvábnou cestou so štipendiom za novým dobrodružstvom
informačný seminár, dňa 8. 3. 2017 (streda) o 15:00 hod.; miesto: Tvorivé centrum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ul. 9, Banská Bystrica

Obleč sa na semester do Rakúska so štipendiom Akcia Rakúsko-Slovensko
Infodeň o štipendiách do Rakúska, 2. marca 2017, SAIA, n.o . kancelária v Nitre, budova UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 2. posch., č. dverí A-208

O štipendiách na Doctorandorum dies 2017
Infovstup o štipendiách SAIA, 1. marca 2017 o 10:15, Trnavská univerzita v Trnave, FF, Hornopotočná 23, 3P1

Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých krajín sveta
informačný seminár, dňa 7. marca 2017 (utorok) o 13:00; miesto: Technická univerzita v Košiciach, zasadačka, 1. poschodie – B. Němcovej 32, Košice

Štipendium do Egypta na študijné a výskumné pobyty
Informačný deň, 27. februára 2017, Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

Aktuálne možnosti štipendií
informačný seminár, dňa 21.2.2017 (utorok) o 14:00hod.; miesto: Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, modré poschodie

Štipendium do Južnej Kórei
Informačný deň, 21. februára 2017 o 9:00 - 15:00 hod., SAIA, n. o. v Nitre, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 2.posch.

Odváž sa zaplávať ďalej so štipendiom SAIA do Chorvátska
Informačný deň, 20. februára 2017 o 9:00 - 15:00 hod., SAIA, n. o. v Nitre, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 2.posch.

Zahryzni sa do štipendia v Belgicku
Informačný deň, 17. februára 2017 o 9:00 - 13:00 hod., Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

Mobilita do zahraničia s nemčinou a štipendijom
informačný seminár: dňa 16. 2. 2017 (štvrtok) o 15.00 hod; miesto: Tvorivé centrum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ul. 9, Banská Bystrica

Ochutnaj štipendium v Poľsku
Informačný deň, 16. februára 2017 o 13:00 - 15:00 hod., Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

SAIA, n. o. na Dni otvorených dverí UKF v Nitre
Informačný stánok SAIA, 16. februára 2017 o 8:30 - 12:00 hod. UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, vstupná hala

Dozrel si na ŠTIPENDIUM?
Informačný seminár, 15. 2. 2017 (streda) o 14:15 hod., Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, Tulipánová 7, miestnosť TDA-01

Štipendium do Maďarska na letné jazykové kurzy
Infodeň, 15. februára 2017 o 9:00 - 12:00 hod., SAIA, n. o. regionálna kancelária v Nitre

Štipendiá a granty pre Tvoju mobilitu do zahraničia
informačný seminár, dňa 14. februára 2017 (utorok), o 14:00 hod.; miesto: Technická univerzita vo Zvolene – Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Informačno-vedecké centrum T.G. Masaryka 20, Zvolen

Štipendium do ČR
Informačný deň, 14. februára 2017 o 9:00 - 15:00 hod., Tr. A. Hlinku 1, 2. poschodie, č.dverí A-208

ŠTÚDIUM A VEDA DO SVETA
informačný seminár, dňa 10. 2. 2017 (piatok) o 16:00 hod; miesto: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Študenti – do sveta so štipendiom!
informačný seminár, dňa 9. februára 2017 o 16.00 hod.; miesto: Záhrada – Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Zlepši sa v jazyku!
Informačný deň o štipendiách na jazykové kurzy v zahraničí, 21. novembra 2016 o 9:00 - 12:00 hod., regionálna kancelária SAIA, n. o. v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 2. posch. č.dv. A-208

SAIA na kam na Vysokú?
Informačný stánok na výstave Národného kariérneho centra, dňa 31. januára 2017, 8:00-15:00h, Miesto: Mestská športová hala, Rybníková 15, Trnava

Seminár „Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+“
Bratislava, 23. 11. 2016 (seminár je určený predovšetkým študentom VŠ, ale aj Erasmus inštitucionálnym a fakultným koordinátorom)

ACA Annual Conference 2016: UniverCities. Higher education institutions and their habitat
20. - 22. 11. 2016, Budapešť, Maďarsko

Ochutnaj štipendium na jazykové kurzy
Infodeň na UCM v Trnave, 24. novembra 2016 o 11:00-13:00 hod., Nám.J.Herdu 2, vstupná hala

Splň si sen o štúdiu v zahraničí
Informačný seminár, 15. novembra 2016 o 13:30-15:30, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, Tr.A.Hlinku 2, poslucháreň T

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA, n. o. a Univerzita Komenského v Bratislave
Informačný seminár, 9. november 2016 (streda) o 13:30, Miesto: PRAF Univerzita Komenského, Šafárikovo námestie 6, Bratislava, miestnosť: Auditórium Maximum

Motivačný list a životopis – tvoja vizitka doma aj vo svete
informačný seminár, dňa: 18. 1. 2017 (streda) od 16.00-18.00 hod, Miesto:KC Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica

Informačný seminár o študentských mobilitách do zahraničia
Informačný seminár,dňa 3. novembra 2016 o 9.00 hod., Kde:Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene, miestnosť F123a

Štipendiá pod jednou strechou
Infodeň, dňa 26.1. 2017 (štvrtok) od 9.00 do 17.00h; miesto: regionálna kancelária SAIA, n.o., Univerzitná 25, Žilina (budova VTP oproti bežeckému oválu)

Hallo! Štipendium....
Informačný deň, 8. novembra 2016, 8.30-15.30 h., Kancelária SAIA, n.o. v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 2. posch. č. A-208

Medzinárodný workshop „Career Choice: Researcher“
9. novembra 2016 v Bratislave, organizuje SAIA s partnermi ako súčasť medzinárodného projektu REFLEX. Podujatie je súčasťou oficiálneho programu Predsedníctva SR v Rade EÚ.

Štúdium v anglicky hovoriacich krajinách
Informačný seminár: dňa 7. novembra 2016 o 14.30 hod., Kde: InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, Banská Bystrica

Štúdium v zahraničí
Informačný seminár, 10. novembra 2016 (štvrtok) o 9.00-11.00 h., SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, učebňa A1

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - UK v Bratislave
Informačný seminár, 26. október 2016 (streda) o 14:20, Filozofická fakulta UK v Bratislave, miestnosť G11

Štipendiá do zahraničia? Aj ja si prosím!
Info seminár pre FZKI SPU v Nitre, 27. októbra (štvrtok) 2016, o 13:00 hod., Tulipánová 7, Nitra, učebňa TD12

Poradenstvo k mobilitám
informačný seminár, 26. októbra 2016 (streda) o 9:45 h. Kde: Akadémia umení v Banskej Bystrici

Ako študovať v zahraničí?
Informačný seminár v rámci podujatia: Dni Andreja Kmeťa, dňa 25.10.2016 (utorok) od 8.00 hod. a do 12.00 hod., Kde: Gymnázium Andreja Kmeťa v Banskej Štiavnici

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - EU v Bratislave
Informačný seminár, 25. október 2016 (utorok) o 12:30, EU v Bratislave, miestnosť B1-08 (nová budova)

Štipendiá DAAD, Akcia Rakúsko-Slovensko a SAIA
Informačný seminár pre Katedru germanistiky UCM v Trnave, 19. októbra 2016 o 12:00 hod., Nám.J.Herdu 2, Trnava, miestnosť H 1.2

Štipendíjné možnosti do rusky hovoriacich krajín
informačný seminár, dňa 18. októbra 2016 (utorok) o 15.00 hod., Kde:Poslucháreň B9, TU Zvolen

Ochutnaj svet! so Stavebnou fakultou STU
informačný seminár, dňa 19. októbra 2016 (streda) o 13:00 h., Kde: Stavebná fakulta STU, I. Karvaša 2, Bratislava, miestnosť B 106

Ochutnaj svet! s STUBA
informačný seminár, 18. októbra 2016 (utorok)o 9:00 h. Kde:FIIT STU, Ilkovičová 2, Bratislava, Malá sála

Štipendiá SAIA na študijné a výskumné pobyty do rôznych krajín
informačný seminár, dňa 13.10.2016"(štvrtok) o 12:30 Kde: Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach, Tajovského 13, v Košiciach, v miestnosti A14

ŠTIPENDIÁ A GRANTY NA ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ
informačný seminár, dňa 11.10.2016 (utorok) o 13:30 h., Kde: UNIPOCENTRUM, Prešovská univerzita v Prešove, ul. 17. novembra 13, Prešov ( Starý internát)

Štipendiá do zahraničia - Ako napísať motivačný list
Informačný seminár, dňa 19. októbra 2016 (streda) o 8:15 a 16:10 h. Kde:v T 40 F352 (Banská Bystrica)

Chcete ísť na študijný alebo výskumný pobyt do zahraničia ? Príďte sa poradiť!
informačný deň, dňa 11. októbra 2016 (utorok) od 10:00 do 12:00 hod. Kde: Prešovská univerzita v Prešove pri stolíku vo FOYERI VŠA

Štúdium v zahraničí
Informačný seminár, 12. októbra 2016 (streda) od 13:00 do 14:30 hod. UKF v Nitre, Filozof.fakulta, Štefánikova 67, uč.č. 119

Chceš realizovať časť Tvojho štúdia v zahraničí?
informačný seminár, dňa 10. októbra 2016 (pondelok) od 16:00 do 17:00 hod. Kde: CRU UMB

Štipendiá SAIA na študijné a výskumné pobyty do rôznych krajín sveta
informačný seminár: dňa 6. októbra2016 (štvrtok) o 13:30 hod. Kde:Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica, Filozofická knižnica, Multifunkčná učebňa,Moyzesova 9, Košice

Štipendiá SAIA do zahraničia
Informačný deň, 5. októbra 2016 (streda) o 9:00-12:00 hod., Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, vstupná hala

Univerzitný deň kariéry 2016
Univerzitný deň kariéry 2016, Kedy: 5. október at 9:30, Miesto: Kariérne centrum UMB Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia

Ochutnaj svet s VŠVU
Informačný seminár, Kedy: 4. októbra 2016 (utorok) o 14:30 h. Kde: VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, miestnosť 135

Ochutnaj svet
informačný seminár, 3. októbra 2016 (pondelok) o 14:00 h., Kde: Divadlo LAB, Divadelná fakulta VŠMU, Svoradova 4, Bratislava

SAIA a EURAXESS Slovensko na Európskej noci výskumníkov 2016
SAIA, n. o., a EURAXESS Slovensko vás pozývajú 30. 9. 2016 na návštevu svojich stánkov v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Chceš realizovať časť Tvojho štúdia v zahraničí?
Informačný seminár, dňa 4. októbra 2016 (utorok) 10.00 – 12.00, Miesto: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, Banská Bystrica, v spoločenskej miestnosti

Štipendiá SAIA pre doktorandov UCM na výskumné pobyty v zahraničí
Informačný seminár pre pre doktorandov UCM, 28. septembra o 9:00 - 10:00 hod. UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, vstupná hala

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia
Informačný seminár,dňa 13. septembra o 13:30 hod. Kde: Krajská knižnica na ul. Bernoláka 47 v Žiline, priestory spoločenskej miestnosti (2. posch.)

Štipendiá a granty na študijné a výskumné pobyty v zahraničí
informačný seminár, dňa 29.9.2016 (štvrtok) o 10:30 hod Miesto: Ústav vedeckých informácií a knižnica UVLF, Komenského 73, Košice

EAIE Conference & Fair
13. - 16. 9. 2016, Liverpool, Veľká Británia

Čo namiešať do životopisu a motivačného listu k žiadosti o štipendium
Workshop, 22. augusta (pondelok) o 13:30 hod., Oravská knižnica A. Habovštiaka, Dolný Kubín

Čo namiešať do životopisu a motivačného listu k žiadosti o štipendium
Workshop, 17. augusta 2016 (streda) o 13:30 hod., Krajská knižnica v Žiline

EuroScience Open Forum 2016
23. - 27. 7. 2016, Manchester, Veľká Británia

Study in Europe Fairs
do 10. 7. 2016 registrácia vysokých škôl na veľtrhy v Peru a Ekvádore a na virtuálny veľtrh v USA a Kanade

Štipendiá SAIA na štúdium v zahraničí
Informačný vstup, 28. júla 2016 o 8:20 hod., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, aula, Priemyselná 4, Trnava

Štipendijné možnosti na štúdium v zahraničí
Informačné semináre, 24. júna 2016 (piatok) o 8:00 – 10:30 hod., Gymnázium, Golianova 68, Nitra

Príležitosti pre budúcich maturantov
Informačný seminár, 23. júna 2016 o 9:50 – 10:35 hod., Gymnázium Párovská ul. Nitra, aula

Ako si uloviť štipendium do zahraničia
Informačný seminár, Kedy: 22. júna/streda 2016 od 10:30 hod Kde: Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici, Kammerhofská ulica, vchod od sochy A. Kmeťa, výstavná miestnosť na 1. poschodí

Barcelona, Budapešť, Bali - béčkové študijné destinácie neexistujú
Informačný seminár, dňa 21. júna/utorok 2016 od 9,00 do 16,00 hod Kde: regionálna pobočka SAIA, n. o. v Banskej Bystrici, Tajovského 51

Informačný deň o štipendiách pre VŠ učiteľov a výskumníkov
Informačný deň, dňa 21. júna 2016, Kde:kancelária SAIA, n.o. regionálne pracovisko Žilina, Vysokoškolákov 25 (budova VTP)

Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí nielen pre umelcov
Informačný seminár: 14. júna 2016 (utorok) o 15:00 hod., Centrum nezávislej kultúry - Záhrada, Banská Bystrica

Štipendiá do celého sveta
Informačný seminár, 8. júna 2016 (streda) o 15:30 hod. v Považskej knižnici, ul. Štúrova 41/14, Považská Bystrica.

Škandinávia – štipendiá a štúdium
Informačný seminár, 8. júna 2016 (streda) o 15:30 hod., Informačno-vedecké centrum v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene

Anglicky hovoriace krajiny – štúdium a štipendiá
Informačný seminár, 7. júna 2016 (utorok) o 19:00 hod., Divadlo u Netopiera, Banská Bystrica

ZOZNÁMTE SA: štipendijný program CEEPUS
Školenie, 7. júna 2016 (utorok) o 15:30 hod., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica

Štipendiá do slovanských krajín
Informačné stretnutie, 7. júna 2016 (utorok) o 11:00 hod. v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24, Žilina, študovňa na 1. poschodí

Mobility do Grécka pre učiteľov VŠ
Informačný deň o prednáškových/výskumný pobytoch v Grécku, 7. júna 2016 o 8:30-12:00 hod., kancelária SAIA, n. o. v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, A-208

Anglicky hovoriace krajiny – štipendiá a štúdium
Informačný seminár, 6. júna 2016 (pondelok) o 16:00 hod., Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, Zvolen

Štipendiá CEEPUS pre UCM v Trnave
Informačný deň, 1. júna 2016 (v stredu) o 9:00-10:00 hod., Univerzitná knižnica UCM v Trnave, Nám.J.Herdu 2

CEEPUS štipendiá pre študentov UKF v Nitre
Informačný deň, 25. mája 2016 (v stredu) o 11:00 - 12:00 hod., Univerzitná knižnica UKF v Nitre, školiaca miestnosť (na prízemí), Drážovská cesta 4, Nitra

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí pre študentov Strednej priemyselnej školy J. Murgaša
Informačný seminár, 24., 25 a 27. máj 2016, od 9:00 hod. a následne od 10:30 hod., Kde: Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica, pobočka na Fončorde

Štipendiá do nemecky hovoriacich krajín
informačný seminár, 19. máj/štvrtok od 15:30 hod. Kde: Krajská knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene

Mobility pre VŠ pedagógov UJS v Komárne v rámci programov SAIA, n. o.
Školenie pre pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov Univerzity J. Selyeho v Komárne, 19. mája 2016 o 11:00-12:00 hod., Zlatá ryba Penzión & Reštaurácia, Zlatná na Ostrove 866

Štipendiá CEEPUS
Informačný deň, 18. mája 2016 (v stredu) o 9:00 - 10:00 hod., študovňa Univerzitnej knižnice TU, Hornopotočná 23, Trnava

Ako si odskočiť do Ľubľany alebo Mariboru – štipendiá na štúdium do Slovinska
Informačný seminár, 17. máj/utorok, 2016 od 15,00 hod Miesto: miestnosť P8 na prízemní pri vrátnici, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela , Tajovského 10, Banská Bystrica

Štipendiá pre VŠ pedagógov na výskumné a prednáškové pobyty v Českej republike
Informačný deň, 16. mája 2016 o 9:00-12:00, SAIA, n.o. reg. pracovisko v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 2.posch. A-208

ŠKANDINÁVIA – štúdium a štipendiá
Informačný seminár, 12. máj/štvrtok 2016 od 17,00 hod, Kde: Divadlo u Netopiera, Pod Bánošom 26, Banská Bystrica

Projektová podpora Akcie Rakúsko-Slovensko
Informačný deň, 13. mája 2016 o 9:00-12:00, SAIA, n.o. reg. pracovisko v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 2.posch. A-208

ZOZNÁMTE SA: štipendijný program CEEPUS
Informačný seminár, 10. mája/utorok 2016 od 16:00 hod, Kde: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica Technickej univerzity vo Zvolene

Ako si uloviť štipendium na štúdium v zahraničí
Informačný seminár, 5. máj/štvrtok a 26. máj/štvrtok 2016, od 10:00 hod., Kde: Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica, pobočka na Fončorde

Odskoč si do Rešova, Varšavy alebo Krakova a iných poľských miest so štipendiom
Informačný seminár, 12. máj/štvrtok 2016 od 14,30 hod Miesto:Katedrová knižnica, Katedra techniky a technológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Tajovského 40, Banská Bystrica

Štipendiá pre študentov Gymnázia A. Kmeťa
Informačný seminár, 9. máj/pondelok od 14,00 hod Kde: Gymnázium A. Kmeťa v Banskej Štiavnici

O štipendiách do zahraničia pre stredoškolákov zblízka a detailne
Informačný seminár: 18. máj/streda 2016 od 14,00 hod Miesto: ICM/Informačné centrum mladých, Banská Bystrica

Štipendiá do španielsky hovoriacich krajín
Informačný seminár, 3. máj/utorok od 14,30 hod Kde: Katedra romanistiky, miestnosť K006, Tajovského 51, Filozofická fakulta Univerzity Mateja

Pre študentov, ktorí chcú vedieť viac
Infovstup o štipendiách SAIA,n.o., 2. máj 2016 o 9:15 hod., UKF v Nitre, Katedra manažmentu kultúry a turizmu, Študentský domov UKF - Ul. B.Slančíkovej 1, učebňa č.127

Štipendiá mexickej vlády
Infodeň o Mexiku, 5. máj 2016 o 9:00-12:00 hod., kancelária SAIA, n. o. v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 2. posch. č.dv. A-208

SAIA, n.o. na JOB Expo 2016 v Nitre
Stánok SAIA, n. o. počas Veľtrhu práce, 26.-27.4.2016, Nitra - Výstavisko Agrokomplex

Štipendiá japonskej vlády
Infodeň o Japonsku, 28. apríl 2016 o 9:00-12:00 hod., kancelária SAIA, n. o. v Nitre, UKF, Tr. A. Hlinku 1, 2. posch. č.dv. A-208

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí!
Informačný seminár, 25. apríl 2016 (pondelok)o 16:00, Miesto: Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava, miestnosť G 127

Ochutnaj svet! Štúdium a výskum v zahraničí so štipendiom!
Informačný seminár, 21. apríl 2016 (štvrtok) o 14:30, Miesto: VŠVU, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, miestnosť 135

Slovensko vs. Slovinsko - štúdium a štipendiá
informačný seminár: 19. apríl 2016/utorok, od 14:30 hod., Kde: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra,Ul. Štúrova 5, 960 82 Zvolen

Odskoč si na štúdium do zahraničia so štipendiom SAIA!
Informačný vstup, 22. apríl 2016 o 11:00 a o 13:00 hod. FF UKF v Nitre, Katedra slovenského jazyka, Štefánikova 67, učebňa č.120

Pripraviť sa, pozor, štipendium NŠP!
Infodeň o NŠP a ostatných programoch SAIA, 20. apríl 2016 o 7:30 - 10:00 hod. Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Drážovská 4, Nitra, vstup. hala

Štipendiá do krajín Latinskej Ameriky
Informačný seminár: 20. apríl 2016 (streda) od 13:30 hod., Kde: Krajská knižnica v Žiline, spoločenská miestnosť, 2. poschodie

Ako pripraviť žiadosť o štipendium
Informačný seminár, 13. apríl/streda 2016 od 16:30 hod., Miesto: Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, Banská Bystrica

Národný štipendijný program
Informačný seminár: 13. apríl 2016/streda od 14:00, Kde:Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica

Štipendium - váš správny ťah
Infodeň na UJS v Komárne, 13. apríl 2016 (v stredu) o 10:30 hod. Kde:Konferenčné centrum, Hradná ul. 2, aula

5. rektorská konferencia a študentské fórum krajín ASEM
Podujatie sa uskutoční 4. - 7. apríla 2016 v Prahe. Hlavná téma - problematika zamestnateľnosti.

Štipendiá do zahraničia pre umelcov
Informačný seminár, 7. apríl 2016/štvrtok od 17:00 hod. Kde: Divadlo u Netopiera, Pod Banošom 26, Banská Bystrica

NŠP - NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
Informačný seminár: 7. apríl 2016 (štvrtok) od 10:00 hod. Kde: Fakulta priemyselných technológií, seminárna miestnosť PDs 218, I. Krasku 491/30, Púchov

Štipendiá pre usilovných
Info podujatia pre Katedru kulturológie FF UKF v Nitre, 7. a 12. apríla 2016, Štefánikova ul. (uč.č.129, 13:00 hod.) a Hodžova ul. (uč. č. H115, 8:45 hod.)

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí!
Informačný seminár, 20. apríl 2016 (streda) o 10:00, Miesto: FEI STU, Ilkovičova 3, Bratislava, miestnosť DE 300

Romania/Rumunsko
Informačný seminár spojený s besedou, 22.marec 2016/utorok od 14:00 Kde: Katedra histórie FF UMB, Ul. Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica

NŠP je na dosah!
Infodeň o NŠP pre FF UKF v Nitre, 1. apríl 2016 (v piatok) od 9:00 do 12:00 hod. Štefánikova 67, prízemie

How to prepare a scholarship application
Informačný seminár, 5. apríl 2016/utorok, od 14:00, Kde: The State Scientific Library, Lazovná 9, study room InfoUSA, Banská Bystrica

Štipendiá pre študentov Trenčianskej univerzity
Informačný seminár: 5. apríl 2016 (utorok) od 10:30 hod., Kde:Študentské centrum TnUAD Študentská 1, 1. poschodie budova B, Trenčín

Zoznámte sa: Národný štipendijný program
Informačný seminár; 6. apríl 2016 (streda) o 13:30 hod., Miesto:Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline, študovňa na 1. poschodí Ul. vysokoškolákov 24, Žilina

Ako si uloviť štipendium do sveta
Informačný seminár: v pondelok 4. apríla 2016 o 12:30 hod., Kde: Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Rozlúšti svoje štúdium v zahraničí
Informačný stánok počas AZU JOB DAY 2016 na UCM v Trnave, 5. apríl 2016 (v utorok) 10:00-14:00 hod. Nám.J.Herdu 2

Ako vyšperkovať žiadosť o štipendium do zahraničia
Informačný seminár, 5. apríl/utorok od 16:30 hod., Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene

Ako písať životopis a motivačný list k žiadosti o štipendium
Informačný seminár, 22. marec 2016 (utorok) o 13:30 hod., Miesto: Krajská knižnica v Žiline, spoločenská miestnosť na 2. poschodí, Ul. A Bernoláka 47

Ako napísať žiadosť o štipendium na výskumný pobyt v zahraničí
Informačný seminár pre doktorandov, 21. marec (pondelok) 2016 o 9:00 hod., Miesto:SPU v Nitre, budova FEM, miestnosť AS-36

LA-LA-LATINSKÁ AMERIKA - štúdium a štipendijné možnosti
Informačný seminár, 15. apríl 2015, ŠIC (Študentsko-informačné centrum) pri Žilinskej univerzite, 15:00 hod.

LA-LA-LATINSKÁ AMERIKA: štipendiá a štúdium
Informačný seminár, 21. marec/pondelok od 17: 30 hod., Kde: Divadlo u Netopiera, Pod Bánošom 26, Banská Bystrica

Štipendiá na zahraničné pobyty
Informačný seminár, : 19. marec/sobota od 15.00 hod, Kde: Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici, Botanická 354/2

Štipendiá a granty na výskumné a študijné pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 21. marec 2016 (pondelok)o 13:00 hod. Miesto: miestnosť PA2S05 Fakulty verejnej správy UPJŠ, Popradská 66, Košice

Štipendiá do zahraničia pre študentky a študentov Strednej zdravotníckej školy v Banskej Bystrici
Informačný seminár, 15. marec/utorok 2016 od 8:30 hod. a od 11:00 hod. Miesto: pobočka Verejnej knižnice M. Kováča na Fončorde, Jilemnického 48, Banská Bystrica,

Štipendiá na štúdium do zahraničia pre študentov Priemyselnej školy J. Murgaša
Informačný seminár, 15. marec/utorok od 12:30 hod, Kde: pobočka Verejnej knižnice M. Kováča na Fončorde, Ul. Jilemnického 48 v Banskej Bystrici

Štipendiá pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine
informačný seminár, 16. marec 2016 o 13:00 hod. Kde:zasadacia miestnosť Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty, Malá hora 4A, Martin

Ako na štipendium
Informačný seminár, 14. marec 2016 (pondelok), o 12:15, Kde:Univerzitná knižnica Katolíckej Univerzity, konferenčná miestnosť na modrom poschodí

Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí pre doktorandov
Informačný seminár, 10. marec/štvrtok 2016 so začiatkom od 15:00 hod, Miesto:seminárna miestnosť Centra rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 10

Štipendiá na štúdium do zahraničia pre študentov Gymnázia M. Kováča
Informačný seminár, 10. marec/štvrtok 2016 začiatok od 13:15 hod, Miesto: pobočka Verejnej knižnice M. Kováča na Fončorde, Jilemnického 48 v Banskej Bystrici

Ochutnaj štipendium NŠP na štúdium a výskum v BELGICKU alebo v inej krajine sveta
Informačný deň, 10. marec (štvrtok) 2016 od 9:00 do 12:00 hod., Miesto:SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, vstupná hala

Štipendiá a granty na výskumné a študijné pobyty v zahraničí na 2016/2017
Informačný seminár, 9. marec 2016 (streda) o 13:00 hod., Miesto: Prešovská univerzita v Prešove, UNIPOCENTRUM (starý internát), ul. 17. novembra 13 v Prešove

Ako si uloviť štipendium do zahraničia
Informačný seminár, 9. marec/streda od 15:30 hod, Kde: miestnosť P2 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 10

Štipendiá a granty na výskumné a študijné pobyty v zahraničí na 2016/2017
Informačný seminár, 2. marec 2016 (streda) o 13:00 hod., Miesto:Univerzitná knižnica UVLF, Komenského 73 v Košiciach

Štipendiá do zahraničia na mieru študentom 2. ročníka Európskych kultúrnych štúdií
Informačný seminár, 9. marec/streda od 12:15 hod., Kde: Katedrová knižnica Katedry európskych kultúrnych štúdií Filozofickej Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZOZNÁMTE SA: Národný štipendijný program
Informačný seminár, 1. marec 2016 (utorok) od 15:30, Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene

Ako písať motivačný list a životopis k žiadosti o štipendium
Informačný seminár, 18. február (štvrtok) 2016 o 15:00. Miesto: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen

SAIA, n. o. na DOD UKF v Nitre
Pozývame Vás na UKF v Nitre do stánku SAIA, n. o. počas univerzitného Dňa otvorených dverí, 18. februára 2016 o 9:00-12:00 hod. vo vstupnej hale na Tr.A.Hlinku 1.

Štipendiá pre umelcov
Informačný seminár, 17. február 2016 (streda) o 16:30 hod. Miesto: Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, Námestie SNP 16, 974 01 Banská Bystrica.

„Premosti“ svoje štúdium do SLOVINSKA
Informačný deň o štúdiu a výskume v Slovinsku, 4. februára 2016 (vo štvrtok) Miesto: Kancelária SAIA, n.o. v Nitre, Tr.A.Hlinku 1. A-208

Štipendijné možnosti do zahraničia pre umelcov
Informačný seminár, 26. január 2016 (utorok)o 15:00 hod. Miesto: Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

"Via BULGARIA par ŠTIPENDIUM by SAIA,n.o."
Informačný deň o štipendiách na štúdium a výskum v Bulharsku, 26. januára (v utorok) Miesto: Kancelária SAIA, n.o. v Nitre, Tr.A.Hlinku 1. A-208

Štipendiá na štúdium do zahraničia pre študentov a študentky Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici
Informačný seminár, 27. január 2016 od 11:00, Miesto: pobočka Verejnej knižnice M. Kováča na Fončorde, Jilemnického 48, Banská Bystrica

Ako pripraviť žiadosť o štipendium na študijný pobyt
Informačný seminár, 28. január (štvrtok) 2016 o 11:00 hod. Miesto: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline, študovňa na 1. poschodí

Štipendiá do celého sveta
Informačný seminár, 2. februára 2016 (utorok) o 13.00 hod., Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady v Menze Žilinskej univerzity v Žiline, Vysokoškolákov 26.

Získaj štipendium a ponor sa do štúdia trochu inak...
Informačný deň o štúdiu a výskume v Chorvátsku, 2.februára 2016 (v utorok) Miesto: Kancelária SAIA, n.o. v Nitre, Tr.A.Hlinku 1. A-208

Získaj štipendium a spoznaj Macedónsko
Informačný deň o štúdiu a výskume v Macedónsku, 3.februára 2016 (v stredu) Miesto: Kancelária SAIA, n.o. v Nitre, Tr.A.Hlinku 1. A-208

Leto 2016 so štipendiom na kurz alebo školu cudzieho jazyka v zahraničí
Informačný seminár, 20. január 2015 (streda) o 15:00. Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, informačno-vedecké centrum T. G. Masaryka 20

"Preštuduj sa" k detailom v RUSKU
Informačný deň o štipendiách na štúdium a výskum v Rusku, 20. januára (v stredu) o 9:00-12:00 hod. Miesto: UCM v Trnave, Nám.J.Herdu 2, vstupná hala

Štipendiá na štúdium a výskum v MOLDAVSKU
Informačný deň, 19. januára 2016 (v utorok), Miesto: kancelária SAIA, n.o. v Nitre Tr.A.Hlinku 1, A-208

Štipendiá na letné kurzy/školy 2016 slovanských jazykov v zahraničí
Informačný seminár, 19.január 2016 (utorok)o 15:00. Miesto: Centrum slovanských štúdií v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Lazovná 9.

Ako prekonať "čínsky múr obáv" a študovať v ČÍNE
Informačný deň, 21. januára (vo štvrtok) Miesto: kancelária SAIA, n.o. v Nitre, Tr.A.Hlinku 1, A-208

Štipendiá na kurz alebo školu cudzieho jazyka v zahraničí - leto 2016
Informačný seminár, 14. január (štvrtok) 2016 o 13:30. Miesto: Krajská knižnica v Žiline, spoločenská miestnosť na 2. poschodí, Bernolákova 47.

Štipendiá na štúdium do zahraničia pre študentov 3. ročníka Strednej priemyselnej školy J. Murgaša
Informačný seminár, 9. február 2016 (utorok), začiatok od 13:15 hod. Miesto: pobočka Verejnej knižnice M. Kováča na Fončorde, Jilemnického 48, Banská Bystrica

Ako pripraviť žiadosť o štipendium na študijný pobyt do krajín Ázie
Informačný seminár, 13. január 2016 (streda) o 15:00. Miesto: Tvorivé centrum v Štátnej vedeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica.

Aká je úloha európskeho vyššieho vzdelávania v medzinárodnej utečeneckej kríze?
Registrácia na seminár Asociácie pre akademickú spoluprácu (ACA) otvorená

Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 9. február (utorok) 2016 o 15:30. Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica, Zvolen

Jazykové kurzy v zahraničí - LETO 2016
Informačný seminár, 10. december 2015 (štvrtok) o 13:30. Miesto: Unipocentrum PU, Ulica 17. novembra 13, Prešov

Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín
Informačný seminár, 10. december 2015 (štvrtok) o 14:00. Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, Informačno-vedecké centrum T. G. Masaryka 20

Napoj sa na ŠTIPENDIUM ...a rozsvieť svoje ŠTÚDIUM v ZAHRANIČÍ
Informačný deň, 10. decembra (vo štvrtok), 10:00 hod. MTF STU v Trnave, Paulínska 16, miestnosť Z-086

Oslaď si štúdium a získaj štipendium SAIA
Informačný seminár, 9. decembra 2015 (v stredu), 9:00 hod., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, učebne V jame

Štipendiá na študijné a jazykové pobyty do rusky hovoriacich krajín
Informačné stretnutie, 8. december 2015 (utorok) o 15:00. Miesto: Centrum slovanských štúdií v Štátnej vedeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica.

Tri oriešky pre študenta
Informačný deň, 8. decembra 2015 (v utorok), 9:00-12:00, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Drážovská 4

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia
Informačný seminár, 10. december 2015 (štvrtok) o 13:00 hod. Miesto: Krajská knižnica v Žiline, Bernolákova 46, spoločenská miestnosť na 2. poschodí

Štipendijné možnosti do rusky hovoriacich krajín
Informačný seminár, 3. december 2015 (štvrtok) o 13:30 hod. Miesto: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, časopisecká čitáreň, 1. poschodie

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia na rok 2016
Informačný seminár, 1. december 2015 (utorok) o 13:20 hod. Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

"Odviate...štipendiom"
Informačný deň, 25. novembra 2015 (v stredu) 9:00-12:00 hod., FF UKF v Nitre

Štipendiá na postgraduálne štúdium 2016/2017 - MA, PhD, LLM, SJD
Informačný seminár o možnostiach štúdia na Central European University v Budapešti, 23. november 2015 (pondelok) o 13:30 hod. Miesto: AULA Fakulty verejnej správy UPJŠ, Popradská 66, Košice

Týždeň vedy a techniky 2015 so SAIA, n. o.
Prehľad podujatí v Bratislave i v regiónoch

Štipendijné možnosti do nemecky hovoriacich krajín
informačný seminár, 12. november 2015 (štvrtok) o 14:30 hod. Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica vo Zvolene

Pripravte sa s nami na zahraničnú mobilitu
Workshop pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v rámci Týždňa vedy a techniky

Ako získať štipendium cez program CEEPUS
školenie, 11. novembra (streda) 2015 o 13:50 hod. Miesto: miestnosť S7, prízemie, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Vypi si svoju šálku štipendia v zahraničí...
Informačný deň SAIA, 5. novembra 2015 (vo štvrtok), 9:00 – 12:00 hod., UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2

Naspor si informácie a získaj ŠTIPENDIUM
Informačný deň, 4. novembra 2015 (v stredu), 9:00-12:00 hod., SPU v Nitre, Tr.A.Hlinku 2

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V - prezentácie
Prezentácie z konferencie konanej 3. decembra 2014 v Bratislave

Ochutnaj svet! Možnosti štipendijných pobytov v zahraničí!
Informačný seminár, 27. október 2015 (utorok)o 14:00, Miesto: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadlo LAB, DF VŠMU, Svoradova 4

Štipendiá na študijné/výskumné pobyt do nemecky hovoriacich krajín
Informačný seminár, 23. október 2015 (piatok) o 14:30 hod. Miesto: spoločenská miestnosť na 2. poschodí v Krajskej knižnici v Žiline, Bernolákova 46

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Jesseniovej lekárskej fakulty
Informačný seminár, 22. október 2015 (štvrtok) o 13:30 hod. Miesto: zasadacia miestnosť Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty, Malá hora A4, Martin

Vydaj sa za štúdiom do krajín programu CEEPUS
Informačný seminár, 21. október (streda) 2015 o 13:00 hod. Miesto: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Ochutnaj svet! Štipendijnijné možnosti v zahraničí!
Informačný seminár, 21. október 2015 (streda) o 13:00, Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Auditórium Maximum, Šafárikovo námestie č. 6

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre stredoškolákov
Informačný seminár, 20. október 2015 (utorok) o 13:45. Miesto: Bilingválne gymnázium T. Ružičku v Žiline

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti pobytov v zahraničí!
Informačný seminár, 20. október 2015 (utorok) o 10:00, Miesto: STU v Bratislave, Aula D. Ilkoviča, Mýtna 26

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - EU Bratislava
Informačný seminár, 20. október 2015 (utorok) o 12:30 hod., EU Bratislava (miestnosť C1-07)

Ochutnaj svet!
Informačný seminár, 13. október 2015 (utorok) o 13:30, Miesto: Drotárska cesta 44 Bratislava, Veľká kresliareň (miestnosť č. 435)

Novinky o SAT (Scholastic Aptitute Test) pre akademický rok 2015/2016
Americká organizácia College Board každoročne aktualizuje informácie o testoch SAT určených pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v USA.

Ochutnaj svet!
Informačný seminár, 13. október 2015 (utorok) o 13:30, Miesto: Drotárska cesta 44 Bratislava, Veľká kresliareň (miestnosť č. 435)

Ochutnaj svet! Ponuka štipendijných programov do zahraničia!
Informačný seminár, 14. október 2015 (streda) o 12:30, Miesto: Dolnozemská cesta 1 Bratislava, miestnosť B 1.02

O štipendiách do zahraničia pre študentov a absolventov
Informačný seminár, 14. október 2015 (streda) o 9:00 hod. Miesto: Dom kultúry v Liptovskom Mikuláši

Štipendiá a granty pre záujemcov v ak. roku 2016/2017 na študijné, výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách sveta
Informačný seminár, 13. október 2015 (utorok) o 13:30 hod. Miesto: Prešovská univerzita v Prešove, UNIPOCENTRUM Ul. 17. novembra 11, Prešov

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Technickej univerzity
Informačný seminár, 13. október 2015 o 13:10 hod. Miesto: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, informačno-vedecké centrum, T. G. Masaryka 20

Seminár k štipendiám DAAD do Nemecka - UK Bratislava
Informačný seminár, 13. október 2015 (utorok) o 13:00 hod., Filozofická fakulta UK Bratislava (miestnosť G236)

SAIA na Univerzitnom dni kariéry 2015
Informačné podujatie, 13. október 2015 (utorok) o 9:00 hod. Miesto: historická aula Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov stredných škôl
Informačný seminár, 9. október 2015 (piatok) o 10:00 hod. Miesto: Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského v Žiline

Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých krajín sveta!
Informačný seminár, 8. október 2015 (štvrtok) o 12:30 hod. Miesto: Technická univerzita v Košiciach, Zasadačka, 1. poschodie, B. Němcovej 32, Košice

Štúdium a štipendiá v zahraničí
Informačný seminár, 8. október 2015 (štvrtok) o 8:00. Miesto: Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci

Získaj ŠTIPENDIUM a "odošli sa 1. triedou"
Informačný seminár, 7. október 2015 (streda) o 15:00 hod. Miesto: S-01 FEM SPU, Nitra

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Univerzity Mateja Bela
Informačný seminár, 6. október 2015 (utorok) o 14:00. Miesto: rektorát Univerzity Mateja Bela, Národná 12, Banská Bystrica

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia pre študentov Žilinskej univerzity
Informačný seminár, 5. október 2015 (pondelok) o 14:30. Miesto: zasadacia sieň Vedeckej rady Žilinskej univerzity priestory Novej Menzy/Veľký Diel

Štipendiá a granty v ak. roku 2016/2017 na študijné, výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách sveta
Informačný seminár, 1. október 2015 (štvrtok) o 13:30 hod. Miesto: Fakulta verejnej správy UPJŠ, miestnosť 302, Popradská 66, Košice

Štipendiá a granty na študijné, výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách sveta
Informačný seminár, 28. september (pondelok) 2015 o 10:30 hod. Miesto: Univerzitná knižnica UVLF Košice, Komenského 73, Košice

Dlhodobé možnosti do zahraničia
Informačný seminár, 24. september (štvrtok) 2015 o 14:00 hod. Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii
Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska. 2015 - Kazachstan (27.09.2015 - 28.09.2015)

Štipendiá na krátkodobé pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 23. september (streda) 2015 o 13:30 hod. Miesto: Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24, Žilina

Štipendiá a granty 2016/2017 na študijné, výskumné a jazykové pobyty v rôznych krajinách sveta
Informačný seminár, 23. september (streda) 2015 o 13:30 hod. Miesto: Filozofická knižnica UPJŠ Košice, Moyzesova 9, Košice

Čerstvá ponuka štipendií pre stredoškolákov
Informačné stretnutie, 22. september (utorok) 2015 o 13:45 hod. Miesto: Bilingválne gymnázium T. Ružičku v Žiline

Štart semestra s info o štipendiách
Informačný vstup, 18. september (piatok) 2015 o 9:00 hod. Miesto: aula Fakulty priemyselných technológií v Púchove

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia na školský rok 2015/2016
Informačné stretnutie, 10. september (štvrtok) 2015 o 13:30 hod. Miesto: Krajská knižnica v Žiline, spoločenská miestnosť

Krátke pobyty za hranicami
Informačné stretnutie, 17. august (pondelok) 2015 o 14:00 hod. Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka, Ulica S. Nováka 1763/2, Dolný Kubín

Čo namiešať do motivačného listu a životopisu k žiadosti o štipendium
Užitočný workshop dňa 10. augusta (pondelok) 2015 o 13:00. Miesto: spoločenská miestnosť Krajskej knižnice v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, Žilina

Štipendiá a granty na pobyty v zahraničí - EURES
Informačný seminár, 29. júl (streda) 2015 o 13:00. Miesto: Informačno-poradenské centrum ÚPSVaR, Námestie slobody 1, Dolný Kubín

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium do zahraničia
Informačný seminár, 22. júla 2015 (streda) o 15:30. Miesto: Turčianska knižnica v Martine, Ul. Divadelná 4691/5, Martin

Do nového školského roka vyštartuj s informáciami o štipendiách do zahraničia
Informačné stretnutie, 16. júl (štvrtok) o 9:00. Miesto: aula Fakulty priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove

Štipendijné ponuky na krátkodobé pobyty a letné kurzy v zahraničí
Informačný seminár, 15. júla (streda) o 14:00. Miesto: spoločenská miestnosť Krajskej knižnice v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, Žilina

Na skusy do sveta so štipendiom od SAIA
Informačné stretnutie, 26. júna (piatok), začiatok o 9:00, Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha v Martine

Získaj ŠTIPENDIUM a namaľuj si štúdium v ZAHRANIČÍ
Informačný seminár, 25. júna 2015 (štvrtok) o 9:00 hod., Gymnázium Nové Zámky, M. R. Štefánika 16, Nové Zámky

Štipendiá a štúdium v zahraničí pre stredoškolákov
Informačné stretnutie, 24. jún (streda), začiatok o 9:00, Gymnázium sv. Františka z Asisi, J. M. Hurbana 44, Žilina

Jeden dúšok ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ Ti nebude stačiť
Informačný seminár, 24. 6. 2015 (streda) o 8:00 hod., Piaristické gymnázium sv. Jozefa Kalazanského, Piaristická 6, Nitra

Ako vyšperkovať motivačný list a životopis k žiadosti o štipendium
Informačné stretnutie, 23. júna (utorok), začiatok o 13:00, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24, Žilina

Granty a štipendiá na výskumné, študijné a jazykové pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 17. júna 2015 o 14:00, zasadacia miestnosť dekanky Fakulty humanitných vied AD Žilinskej univerzity 312, Univerzitná 8215/1 Žilina

Štipendium na pobyt v zahraničí
Informačný seminár, 16. júna (utorok), o 16:00. Miesto: Banka Žilina (coworkingový priestor), Legionárska 1, Žilina

Ako vyšperkovať motivačný list k žiadosti o štipendium do zahraničia
Informačný seminár, 26. marec 2015, Študentské centrum TnUAD, Študentská 1, budova B, Trenčín, 11:30 hod.

Ako vyšperkovať motivačný list k žiadosti o štipendium do zahraničia
Školenie sa uskutoční 10. marca 2015 o 12:15 v konferenčnej miestnosti 03 Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku

SlovInsko vs. SlovEnsko - rozdiel (nielen) v jednom písmenku
Informačný seminár, 11. jún 2015, o 14:30 hod. Krajská knižnica v Žiline, A. Bernoláka 47

Štipendiá a granty na výskumné a študijné pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 11. 6. 2015 (štvrtok) o 10:00 hod., Filozofická knižnica UPJŠ Košice, Moyzesova 9, Košice

ŠTIP€NDIÁ na výskum v zahraničí
12. februára 2019 o 13.00-14.00 h, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, Pavilón klinických a laboratórnych disciplín, Andreja Žarnova 5379, Trnava; prednášková miestnosť na prízemí

So správnymi informáciami dovidíš za hranice...
Informačný seminár, 11. 6. 2015 (štvrtok) o 10:45 hod., Gymnázium Sv. Cyrila a Metoda, Farská 19, Nitra

Granty a štipendiá na výskumné a študijné pobyty v zahraničí
Informačný seminár, dňa 10. 6. 2015 (streda) o 10:00, PhF EU, miestnosť A18, Tajovského 13, Košice

Na skusy do sveta so SAIA, n. o.
Informačný seminár o študijných a štipendijných možnostiach pre študentky a študentov stredných škôl, 9. júna (utorok), o 7:55, Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka

Ako napísať dobrý životopis a motivačný list k žiadosti o štipendium
Informačný seminár, 27. mája 2015 od 14:30 hod., Verejná knižnica M. Rešetku, Hasičská 1, Trenčín

Informačný seminár o programe CEEPUS pre doktorandov
Informačný seminár, 27. máj 2015 o 10:30 hod., Pedagogická fakulta TvU v Trnave, Priemyselná 4, aula

Namaľuj si svoj výskum v zahraničí
Informačný seminár o programe CEEPUS pre doktorandov, 27. máj 2015 o 9:00 hod., Trnavská univerzita v Trnave

Štipendiá na letné kurzy a krátkodobé pobyty do zahraničia
Informačný seminár, 25. mája 2015, o 15:00 hod., Oravská knižnica A. Habovštiaka, Dolný Kubín

Guľáš s Amosom
Prezentácia študentských spolkov, 20. máj 2015, Šturák - Internát Ľudovíta Štúra , Mlynská dolina, Bratislava, 10:00 - 16:00 hod.

Š ako štipendiá a granty/štúdium v zahraničí
Informačný seminár, 14. máj 2015, Krajská knižnica v Žiline, 14:00 hod.

Štipendiá pre stredoškolákov na štúdium v zahraničí
Informačný seminár, 13. mája 2015, telocvičňa Obchodnej Akadémie, Jesenského 259/6, Považská Bystrica, o 12.30 hod.

ZOZNÁMTE SA: štipendijný program CEEPUS
Informačný seminár, 12. máj 2015, Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, 16:00 hod.

Coffee to go: vezmi si kávu a vycestuj na stáž!
Informačný seminár,12. máj 2015, 11:00 hod., Trenčín

Info deň pre „sťahovavých študentov“
Semináre o štipendiách pre FEM SPU v Nitre, 5. máj 2015 o 7:30, 9:00 a 11:00

SAIA, n.o. na Job Expo 2015
29. - 30. apríl 2015, Výstavisko Agrokomplex Nitra

Študijné a štipendijné možnosti pre študentov a pedagógov stredných škôl
Informačný seminár, 23. apríl 2015, Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, 14:00 hod.

KRAJINY ÁZIE - študijné a štipendijné možnosti
Informačný seminár, 22. apríl 2015, Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, o 14:00 hod.

Štipendiá pre stredoškolákov na štúdium do zahraničia!
Informačný seminár, 21. apríl 2015, Dolný Kubín, 9:10 hod.

EHEF - Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii
Európska komisia podporila organizáciu veľtrhov a prezentačných turné v rokoch 2014 - 2016, zapojiť sa môžu aj vysoké školy zo Slovenska.

Štipendiá na štúdium a výskum do všetkých krajín sveta
Informačný seminár, 15. apríl 2015, PU v Prešove, UNIPOCENTRUM, od 13:30 hod.

Získaj štipendium na študijný/výskumný pobyt do celého sveta!
Informačný seminár, 15. apríl 2015, Ekonomická univerzita v Bratislave, POZOR ZMENA: miestnosť B 108, o 12:30 hod.

Chytila Ťa múza? Chyť sa aj Ty príležitosti a získaj štipendium!
Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 13. apríl 2015 od 9:00 hod.

Láka Vás Južná Kórea?
Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 9. apríl 2015 od 9:00 hod.

AKO ZA HRANICE? - seminár o štipendiách na zahraničné študijné pobyty
Informačný seminár, 8. apríl 2015, seminárna miestnosť na 1. poschodí Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity, Vysokoškolákov 24, Žilina, od 15:00 hod.

Klikni na ŠTIPENDIUM NŠP a zaleť si do ZAHRANIČIA!
Informačný deň na FEM SPU v Nitre, 8. apríl 2015 o 9:00-12:00 hod.

Štipendiá na študijné/výskumné pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 1. apríl 2015, Univerzita Komenského, Právnická fakulta, Auditórium maximum, 2. poschodie, o 13:30 hod.

Roztancuj svoje štúdium v Mexiku!
Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 31. marec 2015 od 9:00 hod.

Štipendiá na štúdium v zahraničí
Informačný seminár, 26. marec 2015, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava, 11:00 hod.

Financovanie študijných a výskumných pobytov 2015/2016 do všetkých krajín sveta
Informačný seminár, 24. marec 2015, Univerzitná knižnica UVLF, Košice, 14:00 hod.

Štipendiá na štúdium v BRAZÍLII
Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 23. marec 2015 od 9:00 hod.

Popasuj sa o ŠTIPENDIUM JAPONSKEJ VLÁDY
Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 19. marec 2015 od 9:00 hod.

Zamrzlo Ti štúdium? Reštartuj ho štipendiom!
Informačný deň na SPU v Nitre, 12. marec 2015 od 9:00 do 12:00 hod.

Informačný deň pre Trnavské univerzity
o „zahraničných možnostiach pod 1 strechou“ pre študentov Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, 11. marec 2015, 13:00 hod.

Informačný deň pre Trnavské univerzity
o „rozprávkových štipendiách“ NŠP SR pre študentov Právnickej Fakulty TvU v Trnave 11. marec 2015, 9:00-12:00 hod.

Získaj ŠTIEPNDIUM INDICKEJ VLÁDY
Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 10. marec 2015 od 9:00 hod.

Štipendiá do Bieloruska
Informačný deň v SAIA, n. o., Nitra, 6. marec 2015 od 9:00 do 13:00 hod.

Študijné a štipendijné možnosti do krajín Ázie
Informačný seminár, 5. marec 2015, Žilina, 15:00 hod.

Štipendium do zahraničia pre študentov 5. ročníka
Informačný seminár sa uskutoční 5. marca 2015 o 8:00 v aule Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne

Informačný deň Schéma RISE - Akcie Marie Skłodowska-Curie
Seminár sa uskutoční 5. 3. 2015 o 9:30 v priestoroch CVTI SR. Seminár účastníkom ponúka jedinečnú príležitosť priamej interakcie s projektovými manažérmi tejto schémy z Európskej komisie.

Informačné semináre k Štipendijnému programu EHP Slovensko
SAIA, n. o. organizuje v 8 slovenských mestách informačné semináre k plánovanej výzve na Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní

Získaj ŠTIEPNDIUM INDICKEJ VLÁDY
Informačný deň v kancelárii SAIA, n. o., Nitra, 10. marec 2015 od 9:00 hod.

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba
Informačný seminár, 4. marec 2015, Martin, 14:00 hod.

Získaj štipendium, získaj rozhľad!
Informačný seminár pre doktorandov, Trnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, 4. marec 2015, 13:00 hod.

Tréning hodnotiteľov projektov rámcového programu Horizont 2020
Tréning sa uskutoční 25. 2. 2015 o 9:30 v priestoroch CVTI SR. Tréning bude zameraný pre budúcich expertov a hodnotiteľov projektov rámcového programu Horizont 2020.

Informačný deň Akcie Marie Skłodowska-Curie v Horizonte 2020
Seminár sa uskutoční 25. 2. 2015 o 14:00 v priestoroch CVTI SR. Seminár bude zameraný na aktuálne výzvy na rok 2015, ako napísať úspešný projekt a účastníkom budú poskytnuté cenné rady hodnotiteľa projektov MSCA.

Aktuálne štipendijné ponuky na študijné pobyty v zahraničí.
Informačný seminár, 25. február 2015, Žilina, 14:00 hod.

Chyť sa svojej príležitosti ... a získaj štipendium!
Seminár pre doktorandov o 9:30 hod. a informačný deň pre študentov 10:30-12:30 hod., 25. február 2015, Trnava

Seminár o štipendijnom programe Akcia Rakúsko - Slovensko a iných programoch SAIA
Informačný seminár sa uskutoční 24. februára 2015 o 14:00 v priestoroch Univerzitnej knižnice UPJŠ Košice.

Štipendijné a študijné možnosti pre študentov a pedagógov stredných škôl
Informačný seminár, 23. február 2015, Žilina, 14:00 hod.

SAIA, n. o., na Dni otvorených dverí UKF
Informačný stánok SAIA na UKF v Nitre, 19. február 2015

S NŠP môžete zaletieť na štúdium kamkoľvek!
Informačný deň, 18. február 2015, Nitra, 9:00-12:00 hod.

Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2015
Informačný seminár, 17. február 2015, Prešov, 13:30 hod.

Neprespi šancu získať ŠTIPENDIUM na ŠTÚDIUM v ZAHRANIČÍ!
Informačný deň, 17. február 2015, Nitra, 9:00-12:00 hod.

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba
Informačný seminár, 17. február 2015, Ružomberok, 12:15 hod.

Výskum + štipendium = vedecký rast
Informačný seminár pre doktorandov FEM SPU v Nitre, 12. február 2015 o 10:00 hod.

So štipendiom NŠP sa môžete inšpirovať KDEKOĽVEK!
Informačný seminár, 4. február 2015, Nitra, 10:00 hod.

Čo namiešať do motivačného listu k žiadosti o štipendium
Informačný seminár, 4. február 2015, Žilina, 14:30 hod.

Slovanské krajiny - štúdium a štipendiá
Informačný seminár, 3. február 2015, Žilina, 15:00 hod.

Výskum na vysokej úrovni
Informačný seminár pre doktorandov FF UKF v Nitre, 28. január 2015, Nitra, 10:00 hod.

Stredajšie popoludnie o štipendiách na letné kurzy cudzích jazykov v zahraničí
Informačný seminár, 28. január 2015, Považská Bystrica, 14:00 hod.

Informačný deň SAIA pre záujemcov o študijný/výskumný pobyt v zahraničí
Informačný deň, 27. január 2015, Prešov, 10:00 - 12:00, 13:00 - 14:00 hod.

Pondelkové popoludnie o štipendiách na kurzy cudzích jazykov v lete 2015
Informačný seminár, 26. január 2015, Žilina, 14:00 hod.

Štúdium a štipendiá v Latinskej Amerike
Informačný seminár + beseda so študentkou z Uruguaja, 22. január 2015, Čadca, 14:00 hod.

Štipendiá na letné kurzy cudzích jazykov v zahraničí
Informačný seminár, 20. január 2015, Trenčín, 13.30 hod.

Pozvánka na medzinárodný virtuálny veľtrh EDUvirtualEXPO 2015
Virtuálny veľtrh o študijných a štipendijných možnostiach v zahraničí, 21. január 2015

Zimné tipy na letné kurzy cudzích jazykov so štipendiom
Informačný seminár, 13. január 2015, Žilina, 14.00 hod.

Čo potrebujete na štúdium v zahraničí?
Informačný seminár, 12. december 2014, Trnava, 8:00 hod.

Open Days v Europe Direct 2014
Podujatie určené študentom stredných škôl, 9. december 2014, Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282, kongresová sála na 2. podlaží, od 10:00 hod.

Certifikát z AJ a štúdium v zahraničí
Informačné stretnutie, 9. december 2014, Žilina, 10:00 hod.

Ako CESTO-vať so SAIA, n. o.
Informačný deň, 8. december 2014, Nitra, 9:00 – 12:00 hod.

Deň akademickej mobility a internacionalizácie V.
3. december 2014, Bratislava

ŠTÚDIUM v ZAHRANIČÍ? So SAIA, n. o., kdekoľvek!
Informačný seminár, Nitra, 4. december 2014, 11:00 – 14:00

TITUL ZO ZAHRANIČNEJ UNIVERZITY - ako naň získať štipendium
Informačný seminár, 2. december 2014, Žilina, 14:30 hod.

Informačný deň SAIA, n. o.
UCM v Trnave, 1. december 2014, 9:00 – 12:00

Štúdium a štipendiá v zahraničí
Informačný seminár pre študentov stredných škôl (ako sprievodné podujatie Jašíkových Kysúc), 1. december 2014, Čadca, 12:00 hod.

You abroad
Konferencia, 28. november 2014, Martin - zasadacia hala Mestského úradu, 11:00 hod.

Odskoč si na ŠTÚDIUM do ZAHRANIČIA ... so ŠTIPENIDIOM SAIA, n. o. !
Informačný deň, 27. november 2014, Nitra, 9:00-12:00 hod.

Štipendiá pre maturantov na štúdium do zahraničia!
Informačný seminár, 27. november 2014, Dolný Kubín, 7:45 hod.

International day
SAIA, n. o., prispeje k prezentáciám na SEVS v Skalici, 26. november 2014, 9:00 – 13:00 hod.

Slovenskými očami do Kanady a USA
Informačný seminár, 26. november 2014, Žilina, 15:00 hod.

Štipendiá na štúdium v zahraničí
Informačný seminár, 25. november 2014, Bratislava, 12:30 hod.

Ako si obohatiť život(opis) štúdiom v zahraničí
Informačný seminár, 24. november 2014, Prešov, 14:00 hod.

Štipendiá na postgraduálne štúdium 2015/2016
Informačný seminár, 24. november 2014, Košice, 13:30 hod.

Štipendiá na mieru - študijné pobyty pre študentov 2. a 3. ročníka
Informačný seminár, 19. november 2014, Trenčín, 13:45 hod.

Objavte s nami Európu – štipendiá na štúdium a výskum
Informačný seminár, 18. november 2014, Prešov, 14:00 hod.

Deň otvorených dverí na Central European University!
14. november 2014 - jedinečná možnosť dozvedieť sa viac o študijných a štipendijných možnostiach, zapojiť sa do diskusie so študentmi CEU, alebo zúčastniť sa na ukážkových prednáškach.

Štúdium alebo výskum v zahraničí – prečo nie aj pre vás?
Informačný seminár, 5. november 2014, Prešov, 14:00 hod.

Stiahnite si prezentácie: Pracovný seminár EURAXESS Slovensko - Prijatie výskumníkov s nami jednoduchšie
Piešťany, 21. - 23. máj 2014

Štipendium – správny ťah so SAIA, n. o.
Informačný deň, 30. október 2014, Trnava, 9:00 - 11:00 hod.

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba
Informačný seminár, 29. október, Žilina, 15:00 hod.

Aktuálne štipendiá do zahraničia pre nemčinárov, umelcov, ale aj ostatných
Informačný seminár, 28. október 2014, Prešov, 14:00 hod.

Študijné a štipendijné možnosti v nemecky hovoriacich krajinách
Informačný seminár, 28. október 2014, Ružomberok, 12:00 hod.

Pozvánka na seminár k štipendiám DAAD
Informačný seminár, 28. október 2014, Filozofická fakulta UK Bratislava, 11:00 hod.

Štipendiá na štúdium do zahraničia
Informačný seminár, 23. október 2014, Sučany, 14:00 hod.

Uchádzaj sa o štipendiá/granty - zaži štúdium/výskum v zahraničí!
Informačný seminár, 22. október 2014, Košice, 13:30 hod.

Štipendiá na štúdium v zahraničí
Informačný seminár, 22. október 2014, Bratislava, 13:30 hod.

Ako získať štipendium na študijný pobyt a/alebo jazykový kurz v zahraničí?
Informačný seminár, 21. október 2014, Martin, 14:00 hod.

Nemecko, Švajčiarsko a iné krajiny – štipendijné ponuky možno aj pre Vás
Informačný seminár, 20. október 2014, Prešov, 14:00 hod.

Štipendiá na štúdium do zahraničia
Informačný seminár, 21. október 2014, Bratislava, 15:00 hod.

Štúdium a štipendiá v nemecky hovoriacich krajinách
Informačný seminár, 16. október 2014, Žilina, 15:00 hod.

Semester štúdia pod inou vlajkou?
Informačný deň, 15. október 2014, Trnava, 9:00 – 12:00 hod.

Financovanie študijných a výskumných pobytov do všetkých krajín sveta
Informačný seminár, 14. október 2014, Košice, 14:00 hod.

Vyskúšajte si štúdium v Nemecku a iných krajinách so štipendiom
Informačný seminár, 14. október 2014, Prešov, 14:00 hod.

Štipendiá na štúdium a/alebo kurz jazyka v nemecky hovoriacich krajinách
Informačný seminár, 13. október 2014, Čadca, 13:00 hod.

Pozvánka na seminár k štipendiám DAAD
Informačný seminár, 13. október 2014, Ekonomická univerzita Bratislava, 12:30 hod.

Nemecky hovoriace krajiny: štúdium a štipendiá
Informačný seminár, 9. október 2014, Trenčín, 14:00 hod.

Seminár ACA: "Improving undergraduate education in Europe: liberal arts and science colleges"
Brusel, 9. október 2014

Národný štipendijný program na študijné a výskumné pobyty
Informačný seminár, 8. október 2014, Košice, 10:00 hod.

Štipendiá do krajín Európy aj celého sveta
Informačný seminár, 8. október 2014, Prešov, 14:00 hod.

Štipendiá na študijné pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 7. október 2014, Žilina, 10:30 hod.

Piatkové popoludnie o štipendiách a štúdiu v zahraničí (nielen) pre umelcov
Informačný seminár, 3. október 2014, Považská Bystrica, 14:00 hod.

Uchádzaj sa o štipendiá a granty v zahraničí
Informačný seminár o ponukách štipendií a grantov na študijné/výskumné pobyty do zahraničia. Miesto a čas konania: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 01.10.2014 o 14.00 hod.

Štipendiá do krajín strednej a juhovýchodnej Európy
Informačný seminár, 1. október 2014, Banská Bystrica, 15:00 hod.

Štipendiá do zahraničia na nový akademický rok
Informačný seminár, 30. september 2014, Prešov, 14:00 hod.

Ukáž čo je v tebe a podaj žiadosť o štipendium!
Informačný seminár, 30. september 2014, Banská Bystrica, 14:30 hod.

Ponor sa do ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ so štipendiom SAIA, n.o. !
Informačné vstupy počas zápisov na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, 2. - 19. septembra 2014

24. výročná konferencia EAIE: "Stepping into a new era"
Praha, 16. - 19. 9. 2014

Zastav sa v menze po detaily k aktuálnym ponukám štipendií
Informačný seminár, 17. september 2014, Žilina, 10:30 hod.

Bodka za prázdninami: ŠTIPENDIJNÉ PONUKY NA ŠTÚDIUM DO ZAHRANIČIA
Informačný seminár, 16. september 2014, Čadca, 14:30 hod.

Zanechajte aj vy svoje odtlačky na veciach, ktoré sú dôležité!
Týždeň dobrovoľníctva - Veľtrh neziskových organizácií, 16. september 2014, Banská Bystrica

ŠTIPENDIUM – správny ťah so SAIA, n.o.
Informačné vstupy počas zápisov na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 3. - 17. septembra 2014

Otáznik na začiatku školského roka: AKO A KAM NA ŠTÚDIÁ DO ZAHRANIČIA?
Informačný seminár, 12. september 2014, Žilina, 13:00 hod.

Ako získať štipendium na štúdium do zahraničia
Informačný seminár, 10. september 2014, Ružomberok, 8:00 hod.

EHEF Vietnam 2014
Európsky veľtrh vysokoškolského vzdelávania v Hanoji, 15. - 16. november. Predĺžená uzávierka pre vystavovateľov - vysoké školy na bezplatný stánok do 5. septembra 2014.

Aj Tvoje ŠTÚDIUM môže byť VÝNIMOČNÉ
Informačné vstupy na Trnavskej univerzite v Trnave, 3. a 4. septembra 2014

Horúci letný tip: štúdium a štipendiá v chladnej Škandinávii
Informačný seminár, 22. august 2014, Čadca, 13:00 hod.

MOŽNOSTI PRE UMELCOV: štipendiá na študijné pobyty do zahraničia
Informačný seminár, 18. august 2014, Žilina, 10:00 hod.

Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV. - prezentácie
Prezentácie z konferencie konanej 12. december 2013 v Bratislave

Letná škola zameraná na transfer poznatkov a technológií, 17. - 24. 9. 2014, Belehrad, Srbsko
Uzávierka na podávanie žiadostí: 06.08.2014

Zaletieť si na ŠTÚDIUM do ZAHRANIČIA? Príďte sa informovať počas zápisov!
Informačný vstup, 29. – 31. júla 2014, Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, 9:00 hod.

SAIA a EURAXESS na Festivale POHODA
Navštívte nás v stane iniciatívy Európskej komisie "Mládež v pohybe" na festivale v dňoch 10. - 12. 7. 2014.

Študijné a štipendijné možnosti v severských krajinách
Informačný seminár, 7. júl 2014, Žilina, 10:30 hod.

Štipendiá a štúdium v zahraničí (nielen) pre študentov/absolventov umeleckých škôl a umelcov
Informačný seminár, 1. júl 2014, Čadca, 15:00 hod.

ESOF 2014 (EuroScience Open Forum) - "Veda stavia mosty"
21. - 26. júna 2014, Kodaň, najväčšie interdisciplinárne, celoeurópske stretnutie zamerané na výskum a inovácie

So správnymi informáciami dovidíš ZA HRANICE
Informačný seminár pre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, 25. júna 2014, Nitra, 8:00 hod.

Študuj so štipendiom v zahraničí
Informačný seminár, 25. jún 2014, Žilina, 10:00 hod.

Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku
Informačný seminár, 24. jún 2014, Košice, 13:30 hod.

Jeden dúšok ŠTÚDIA v ZAHRANIČÍ ti nebude stačiť
Informačný seminár pre Piaristické gymnázium, 23. jún 2014, Nitra, 8:00 hod.

CESTOVAŤ znamená PREZLIECŤ si šaty na duši
Informačný seminár pre Gymnázium Golianova, 20. jún 2014, Nitra, 8:00 hod.

Štipendiá na pobyty v zahraničí pre doktorandov aj študentov
Informačný seminár, 4. jún 2014, Prešov, 14:00 hod.

Bodka za školou: štúdium a štipendiá v zahraničí po prázdninách
Informačný seminár, 16. jún 2014, Žilina, 11:00 hod.

Rozbehni sa do sveta so štipendiom na študijný pobyt
Informačný seminár, 29. máj 2014, Partizánske, 16:00 hod.

Štipendiá na štúdium do zahraničia!
Informačný seminár, 26. máj 2014, Bánovce nad Bebravou, 11:40 hod.

Registrujte sa na pracovný seminár EURAXESS
21. - 23. 5. 2014 v Piešťanoch, účasť bezplatná

EURAXESS Bus Roadshow v Bratislave - prezentácie
21.3.2014 - Stiahnite si prezentácie z podujatí na SAV a CVTI SR

SAIA, n.o. na Veľtrhu práce Job Expo 2014
Veľtrh, 29. - 30. apríl 2014, Nitra

ŠTIPENDIUM na JAZYKOVÝ KURZ? Aj ja chcem!
Informačný seminár, 28. apríl 2014, Nitra, 9:15 hod.

Odskoč si na študijný pobyt do zahraničia
Informačný seminár, 25. apríl 2014, Nové Zámky, od 9:00 hod.

Národné dni kariéry 2014
Pozvánka na veľtrh, 24. - 25. apríl 2014, Bratislava

Aktuálne štipendijné ponuky na študijné pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 22. apríl 2014, Prievidza, 13:30 hod.

Štipendiá na štúdium do krajín susediacich so Slovenskom
Informačný seminár, 17. apríl 2014, Čadca, 13:00 hod.

EURAXESS Bus Roadshow v Bratislave - fotografie
21.3.2014 - Pozrite si fotografie z celého podujatia

Štipendiá na ŠTÚDIUM a VÝSKUM v zahraničí
Informačný deň, 16. apríl 2014, Trnava, 9:00 – 12:00 hod.

Zoznámte sa: Národný štipendijný program
Školenie, 16. apríl 2014, Žilina, 16:00 hod.

Získaj ŠTIPENDIUM a manažuj kultúru a turizmus v ZAHRANIČÍ
Informačný seminár, 15. apríl 2014, Nitra, 9:15 hod.

Príďte si vybrať štipendium na štúdium do zahraničia
Informačný seminár, 15. apríl 2014, Prešov, 14:00 hod.

Európa na dosah
Informačný seminár, 15. apríl 2014, Trenčín, 9:00 hod.

Financovanie študentskej mobility - štipendiá, granty a pôžičky
10. apríl 2014, Brusel, ďalší z pravidelných seminárov ACA

International & Erasmus + Day 2014
Informačný deň, 9. apríl 2014, Bratislava, 10:00 - 14:00 hod.

Vyberte sa na študijný pobyt do zahraničia so štipendiom
Informačný seminár, 8. apríl 2014, Prešov, 14:00 hod.

3. ročník Medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí pre študentov, absolventov, ne/zamestnaných a ostatných záujemcov
Pozvánka na Medzinárodný veľtrh pracovných príležitostí, 8. apríl 2014, Ostrava

Štipendiá na študijné pobyty do krajín susediacich so Slovenskom
Informačný seminár, 3. apríl 2014, Žilina, 14:30 hod.

Pripraviť sa ... pozor ... štipendium!
Informačný seminár, 3. apríl 21014, Nitra, 11:00 hod.

Aktuálne štipendijné ponuky na štúdijné pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 8. apríl 2014, Prievidza, 13:30 hod.

Štipendium na štúdium v zahraničí – ako na to?
Informačný seminár, 2. apríl 2014, Prešov, 14:00 hod.

Exotické krajiny: štipendijné a študijné možnosti
Informačný seminár, 2. apríl 2014, Trenčín, 14:30 hod.

Krok za krokom k úspešnej žiadosti o štipendium
Pozvánka na školenie, 2. apríl 2014, Košice, 11:30 hod.

Štipendijné a študijné možnosti v exotických krajinách
Informačný seminár, 1. apríl 2014, Žilina, 14:00 hod.

Aktuálne štipendijné ponuky na študijné pobyty
Informačný seminár, 31. marec 2014, Ružomberok, 14:00 hod.

Získajte štipendium – študujte v zahraničí
Informačný seminár, 25. marec 2014, Prešov, 14.00 hod.

Aj Tvoje ŠTÚDIUM môže byť VÝNIMOČNÉ
Informačný seminár, 26. marec 2014, Trnava, 9:00 hod.

Namaľuj si svoje ŠTÚDIUM v ZAHRANIČÍ
Informačný deň, 27. marec 2014, Nitra, 9:00 - 12:00 hod.

Krok za krokom k úspešnej žiadosti o štipendium
Pozvánka na školenie, 24. marca 2014, Košice, 13:00 hod.

Naštartujte svoju výskumnú kariéru na EURAXESS Bus Roadshow
21. marca 2014 v Bratislave, areál VMĽŠ Mlyny UK, 10:00 - 16:00

Štipendium na štúdium kdekoľvek v zahraničí
Informačný seminár. 20. marec 2014, Nitra, 9:00 hod.

Je čas na štipendium
Informačný seminár, 19. marec 2014, Nitra, 9:00 hod.

Štipendium na štúdium do zahraničia!
Informačný seminár, 24. marec 2014, Púchov, 10:40 hod.

Štipendiá do celého sveta – Národný štipendijný program a iné možnosti
Informačný seminár, 18. marec 2014, Prešov, 14:00 hod.

Financovanie študijných a výskumných pobytov 2014/2015 do všetkých krajín sveta
Informačný seminár, 13. marec 2014, Košice, 12:30 hod.

Semester práva v zahraničí
Informačný seminár, 13. marec 2014, Trnava, 9:00 hod.

Štipendiá pre usilovných.
Informačný seminár, 12. marec 2014, Nitra, 9:00 hod.

Innovation Convention 2014
Registrujte sa bezplatne na prestížnu konferenciu o inováciách v Bruseli, 10. - 11. marec 2014

Národný štipendijný program a iné zaujímavé štipendiá do zahraničia
Informačný seminár, 10. marec 2014, Prešov, 14:00 hod.

Financovanie študijných a výskumných pobytov 2014/2015 do všetkých krajin sveta
Informačný seminár, 6. marec 2014, Košice, 13:30 hod.

Webinár Open Access
Registrujte sa na webinár o myšlienke otvoreného prístupu, 6. marca 2014

S Národným štipendijným programom môžete zaletieť kamkoľvek!
Informačný seminár, 5. marec 2014, Nitra, 9:00 hod.

Čaká na teba celý svet!
Informačný seminár, 5. marec 2014, Banská Bystrica, 15:00 hod.

Nebaví ťa sedieť doma?
Informačný seminár, 4. marec 2014, Zvolen, 10:45 hod.

Vymeňte školu – študujte v zahraničí (prehľad štipendijných možností)
Informačný seminár, 4. marec 2014, Prešov, 14:00 hod.

Štúdium sociálnych vied a zdravotníctva v zahraničí s Národným štipendijným programom
Informačný seminár, 27. február 2014, Nitra, od 9:00 hod.

Sciex-NMSch pre doktorandov, postdoktorandov, učiteľov VŠ a výskumníkov
Informačný seminár, 27. február 2014, Banská Bystrica, 15:00 hod.

Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2014
Informačné semináre, 26. február 2014, Košice, 11:30 a 14:00 hod.

Informačný deň o štipendiách SAIA, n.o.
26. február 2014, Trnava, 9:00 hod.

Kedy, kde, čo? Prezentácia študentských organizácií
Informačný seminár, 26. február 2014, Žilina, 9:00 hod.

Workshop Horizont 2020 pre začiatočníkov
25. február 2014, CVTI SR, Bratislava

Nezmeškajte posledné štipendiá do zahraničia (nielen) na leto 2014
Informačný seminár, 25. február 2014, Prešov, 14:00 hod.

Aktuálne štipendijné ponuky nielen do Grécka
Informačný seminár, 25. február 2014, Trenčín, 11:45 hod.

Nezmeškajte šancu obohatiť sa o nové skúsenosti a zážitky z pobytu v zahraničí
Informačný seminár, 20. február 2014, Banská Bystrica, 9:05 hod.

Semináre k programu Sciex-NMSch v Bratislave
18. február SAV, 18. február EUBA, 19. február UKBA

Zoznámte sa: Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)
Informačný seminár, 19. február 2014, Žilina, 14:30 hod.

Zoznámte sa: Akcia Rakúsko-Slovensko!
Informačný seminár, 18. február 2014, Žilina, 15:30 hod.

Sciex-NMSch: Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
Informačný seminár, 18. február 2014, Zvolen, 14:00 hod.

Sciex-NMSch a ďalšie štipendijné ponuky
Informačný seminár, 18. február 2014, Prešov, 14:00 hod.

Semináre o Švajčiarsko-slovenskom štipendijnom fonde SCIEX-NMSch
12. a 13. február 2014; Trnava a Nitra

Program na leto 2014? Kurz cudzieho jazyka v zahraničí so štipkom zo SAIA!
13. február 2014, Trenčín

Seminár o švajčiarsko-slovenskom štipendijnom fonde Sciex-NMSch
14. február 2014, Nitra

ŠTIPENDIÁ NA LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY V ZAHRANIČÍ
10. február 2014, Čadca

V novom roku študuj v novej krajine!
10. február 2014, Turzovka

Nový letný semester – nové štipendiá (nielen) na leto v zahraničí
10. február 2014, Prešov

Kontaktný seminár Grantov EHP/Nórskych Grantov, Oslo 2014 - Prihlasovanie ukončené
3. - 4. február 2014, Thon Hotel Oslo Airport, Nórsko

UZÁVIERKY SA BLÍŽIA! Informuj sa.
5. február 2014, Banská Bystrica

Využite zimu: nájdite si štipendiá na leto v zahraničí.
4. február 2014, Prešov

Program na leto 2014? Letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí cez SAIA!
4. február 2014, Žilina

Čo je nové v Bruseli? Najnovšie informácie o európskych politikách a programoch
30. január 2014, Brusel, ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association) zameraný najmä na Erazmus+ a Horizont 2020, novú generáciu programov financovaných EÚ.

Zimné štipendiá na leto do zahraničia
28. január 2014, Prešov

Seminár k štipendiám a grantom na výskumné pobyty v zahraničí 2014/2015
29. január 2014, Košice

Štipendiá (nielen) pre umelcov/študentov umeleckých odborov
20. január 2014, Trenčín

V NOVOM ROKU ŠTUDUJ V NOVEJ KRAJINE!
17. január 2014, Turzovka

Štipendiá na štúdium v zahraničí
14. január 2014, Žilina, informačný seminár

ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
13. december 2013, Martin

Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV.
12. december 2013, Bratislava

Revolúcia v medzinárodnom vysokoškolskom vzdelávaní: dopad na mobilitu, kvalifikácie, siete
11. - 12. december 2013, Londýn; ďalšia z konferencií organizácie The Observatory on Borderless Higher Education zameraná na súčasné trendy v on-line vzdelávaní, zvýhodnená registrácia do 4. októbra

Seminár pre doktorandov o Švajčiarsko-slovenskom štipendijnom fonde Sciex-NMSch
11. december 2013, Nitra

ŠTIPENDIJNÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ – PRÍLEŽITOSTI PRE ŠTUDENTOV 1. STUPŇA VŠ
11. december 2013, Košice

Posledné tohtoročné štipendiá do zahraničia.
10. december 2013, Prešov

V NOVOM ROKU ŠTUDUJ V NOVEJ KRAJINE!
9. december 2013, Považská Bystrica

Seminár ACA "Mobility a internacionalizácia kurikula"
5. december 2013, Brusel; ďalší z populárnych seminárov ACA zameraný na vnímanie internacionalizácie na úrovni EÚ a možnosti integrácie štrukturovanej mobility do medzinárodného akademického portfólia.

Predvianočné tipy na štipendiá do zahraničia
3. december 2013, Prešov

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí!
Informačný seminár, 28. apríl 2016 (štvrtok) o 14:00, Miesto: FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava, miestnosť CH 12

V novom roku študuj v novej krajine
3. december, Žilina

Získaj štipendium na štúdium v Rusku, Poľsku, Rumunsku a mohých iných krajinách.
3. december 2013, Banská Bystrica

Dvere do sveta sú otvorené!
2. december 2013, Banská Bystrica

V NOVOM ROKU ŠTUDUJ V NOVEJ KRAJINE !
2. december 2013, Trenčín

Skoč si na štipendijný pobyt do zahraničia!
28. november 2013, Banská Bystrica

Seminár o programe Sciex-NMSch pre doktorandov FF, PF a TF Trnavskej univerzity
27. november 2013, Trnava

Pozvánka na seminár štipendiá na postgraduálne štúdium 2014/15 ( MA, LLM, PhD, SJD) a iné štipendiá a granty pre študentov a doktorandov
27. november 2013, Košice

AKO NA TO?
26. november 2013, Ružomberok

V dňoch 19. – 21.11. 2013 nás nájdete na výstave PROEDUCO/PROJOB
19. – 21. november 2013, Košice

Štipendiá do zahraničia – Čo? Kedy? Ako?
18. november 2013, Prešov

SAIA a EURAXESS aktivity počas Týždňa vedy a techniky
Príďte na zaujímavé besedy či semináre v šiestich mestách, 11. - 17. november 2013. POZOR - zmeny v programe v Nitre.

Konferencia "Investujte do výskumníkov" v rámci litovského predsedníctva EÚ
14. - 15. november 2013, Talin, Litva; konferencia zameraná na rozvoj kariéry výskumníkov a ich ďalšie vzdelávanie s využitím kombinácie rôznych finančných nástrojov – rámcového programu Horizont 2020, štrukturálnych fondov a Marie Sklodowska Curie Actions.

AKO NA TO? - pozvánka na besedu o štipendiách
14. november 2013, Žilina

Pozvánka na seminár SCIEX – NMSCH Švajčiarsko – slovenský štipendijný fond
12. november 2013, Košice

PONOR SA DO ŠTÚDIA trochu inak, napr. V ZAHRANIČÍ!
11.november 2013, Nitra a 14.november 2013, Trnava

Štipendiá a granty na štúdium a výskum v zahraničí 2014/2015
7. november 2013, Košice

Informačné stretnutie o štipendiách a grantoch
7. november 2013, Trnava

Pozvánka na informačný deň SAIA v Nitre
6. november 2013, Nitra

Ako získať štipendium na štúdium a výskum v zahraničí
6. november 2013, Prešov

Informačné stretnutie: štipendiá a graty 2014/2015
6. november 2013, Bratislava

Štipendiá do Nemecka a iných krajín
30. október 2013, Prešov

Informačný deň: štipendijné pobyty v zahraničí
30. október 2013, Nitra

Informačný deň o štipendijných pobytoch v zahraničí
29. október 2013, Trnava

Pozvánka na seminár k štipendiám DAAD
29. október 2013, Ekonomická univerzita v Bratislave

Štipendiá na študijné pobyty a/alebo jazykový kurz v zahraničí
28. október 2013, Martin

Štipendiá na štúdium v zahraničí
25. október 2013, Partizánske

Informačné fórum pre stredoškolákov a mládež do 25 rokov (IV. ročník )
24. október 2013, Trenčín

Štipendiá na pobyty do Nemecka
24. október 2013, Banská Bystrica

INFORMAČNÝ DEŇ SAIA Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí 2014/15
23. október 2013, Košice

Informačný deň o štipendiách na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre: Fakulta prírodných vied
23. október 2013, Nitra

Informačný seminár "Štipendiá a granty na študijné, výskumné pobyty a/alebo jazykové kurzy v zahraničí"
Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 23. októbra 2013, Šoltésova 4, miestnosť č. 54

Pozvánka na semináre k štipendiám DAAD
23. október 2013, Pedagogická fakulta UK Bratislava, Šoltésovej 4, miestnosť 308

Informačný deň o štipendiách na Trnavskej univerzite v Trnave: Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
22. október 2013, Trnava

Informačný deň SAIA
23. október 2013, Košice

Informačný seminár "Štipendiá na študijné pobyty a/alebo jazykový kurz v zahraničí"
16. október 2013, Ružomberok

Informačný deň o štipendiách na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave
16. október 2013, Trnava

Nelietaj v oblakoch a spoznaj svet aj trochu inak. Štúdium v zahraničí je výzva!
16. október 2013, Banská Bystrica

Konferencia EK "Hlas výskumníkov - názory na prácu, kariéru a práva výskumníkov"
Registrácia uzatvorená: 21. - 22. november 2013, Brusel, Belgicko; konferencia EURAXESS v rámci iniciatívy "Voice of the Researchers", možnosť získať zdarma letenku v súťaži o príspevky (uzávierka 20. september)

Informačný deň o štipendiách na SPU v Nitre
15. október 2013, Nitra

Pozvánka na informačný seminár „ Štipendiá a granty 2013/14 na študijné a výskumné pobyty v zahraničí“
14. a 15. október 2013, Bratislava

Štipendiá DAAD do Nemecka
15. október 2013, Banská Bystrica

Sprechen sie Deutsch? Štipendiá na pobyty do Nemecka
14. október 2013, Zvolen

Štipendiá na študijné pobyty a/alebo jazykový kurz v zahraničí!
14. október 2013, Púchov

Seminár ACA "Majú zmysel masové otvorené on-line kurzy (MOOCs)?"
10. október 2013, Brusel; ďalší z populárnych seminárov ACA na aktuálnu tému MOOCs (Massive Open Online Courses), zvýhodnená registrácia do 19. septembra

Štipendiá a granty 2014/15 na študijné a výskumné pobyty v zahraničí
10. október 2013, Košice

Informácie o štipendiách idú za Vami do univerzitných knižníc
9. október 2013, Trenčín

Štipendiá na študijné pobyty a/alebo jazykový kurz v zahraničí
8. október, Trenčín a 16. október, Ružomberok

Nenechajte si ujsť študijný pobyt v zahraničí
8. október 2013, Prešov

Stánok SAIA na akcii "Mládež v pohybe"
3. - 5. október 2013, Kasárne/Kultupark, Košice

Skoč si na študijný pobyt do zahraničia!
2. október 2013, Banská Bystrica

Deň s mládežou: POZNAJ INÝCH, SPOZNÁŠ SÁM SEBA
20. september 2013, Prievidza

Informácie o štipendiách na študijné a výskumné pobyty a jazykový kurz do Rakúska idú za Vami
Košice - 19. september 2013

Zlepšite si nemčinu v Rakúsku v lete 2016!
Informačný seminár venovaný Letnému kurzu nemčiny pre študentov a doktorandov humanitných odborov a ďalšie štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko, Miesto:Filozofická knižnica Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, Moyzesova 9 (Multimediálna učebňa), Kedy: 24. február 2016 (v stredu) o 14:00 hod.

25. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
10. - 13. september 2013, Istanbul, Turecko; téma: "Weawing the Future of Global Partnerships"

Študenti, záujemcovia o štipendijné programy, informácie idú za Vami - pozvánka na semináre SAIA
Žilina 25. jún 2013, Nitra 25. a 26. júna 2013 - pre študentov gymnázia

Konferencia ACA "Internacionalizácia a medzinárodná mobilita"
Výročná konferencia ACA (Academic Cooperation Association - Brusel), tento raz organizovaná pri príležitosti 20. výročia vzniku ACA, sa uskutoční v holandskom Haagu 9. - 11. júna 2013.

VYUŽI ŠANCU! Zlepšovanie pripravenosti mladých ľudí pre trh práce - konferencia Karpatskej nadácie
Košice - 6. a 7. júna 2013

Konferencia "Stratégie v oblasti ľudských zdrojov pre výskumníkov: ďalší vývoj a príklady dobrej praxe z Európy"
Vitae, britská organizácia presadzujúca osobný, profesionálny a kariérny rast doktorandov a výskumníkov na vysokých školách a vo výskumných organizáciách, organizuje 24. mája v Londýne konferenciu zameranú na skúsenosti s implementáciou Európskej charty a kódexu pre výskumníkov.

POĹSKO - cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania v Cieszynie - pozvánka do SAIA stánku
Poľsko, 17. mája 2013

Pozvánka na medzinárodné sympózium zamerané na hodnotenie univerzít a zabezpečenie kvality vzdelávania
Brusel, 30. apríl 2013

SAIA a štipendijné ponuky na štúdium na veľtrhu práce JOB - EXPO v Nitre - pozvánka do stánku a na semináre
Nitra, Agrokomplex 18. a 19. apríla 2013

SAIA a štipendijné ponuky na International and Erazmus Day na UK - pozvánka
Univerzita Komenského v Bratislave - 10. apríl (streda) 2013

Seminár ACA: Vysoké školstvo v Indii - aktuálny vývoj a vzťahy s Európou
Brusel (Belgicko), 14. 3. 2013

SAIA dnes na Dni absolventov na Ekonomickej univerzite - zodpovieme vaše otázky o štipendiách
Ekonomická univerzita v Bratislave 19. 3. 2013

Chceš mať väčší prehľad o štúdiu vo svete? Choď na veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BeSt³
Rakúsko - Viedeň, 7. - 10. 3. 2013 - vstup voľný

Informácie o štipendiách na dalšie vzdelávanie na NDK - pristavte sa v stánku SAIA a dozviete sa viac
Národné dni kariéry 6. a 7. marca 2013

Štipendiá a granty na študijné, výskumné a jazykové pobyty
Informačný seminár, 24. február 2016 (streda)o 13:00 hod, Miesto: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku (miestnosť 301)

BRATISLAVA - pozvánka na seminár o programe Sciex pre doktorandov a postdoktorandov a ďalšie štipendijné možnosti
Slovenská akadémia vied 1.3.2013

Prezentácie z konferencie Deň akademickej mobility a internacionalizácie III.
Bratislava 20. 11. 2012

Semináre „Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - podmienky a možnosti"
Séria regionálnych informačných seminárov v rámci projektu EURAXESS v Nitre, Trnave, Banskej Bystrici, Zvolene, Košiciach, Prešove a Žiline (prezentácie k dispozícii na www.euraxess.sk v časti Dokumenty).

Oslavy 20. výročia založenia Akcie Rakúsko - Slovensko
Viedeň, Rakúsko, 29. 11. 2012

Deň akademickej mobility a internacionalizácie III.
Bratislava 20. 11. 2012

PRO EDUCO - PRO JOBS - veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí- vstup voľný
Košice - pozvánka na naše semináre a do stánku 20. - 22. novembra 2012, Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, 040 11 Košice

CEU OPEN HOUSE 2012 - pozvánka na akreditované v USA postgraduálne štipendijné štúdium humanitných a spoločenských vied
Prihlás sa a vycestuj 16. novembra 2012 do Budapešti a over si, či je to pre teba to pravé štúdium

"Mobility výskumníkov a doktorandov" na SAV v Bratislave
Prezentácie zo seminára sú k dispozícii na stiahnutie

XIX. ročník Veltrhu Gaudeamus pomaturitného vzdelávania v Brne
Pozývame Vás do stánku SAIA na veľtrh, ktorý je od 30. októbra do 2. novembra 2012 na výstavisku Brno, Výstaviště 1, pavilon F, Česká republika

SAIA na veľtrhu práce a kariérneho poradenstva Kariérna cesta, 16. - 17. októbra 2012 na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Seminár ACA: Vysoké školstvo v roku 2030
Brusel (Belgicko), 12. október 2012

Akadémia & Vapac - veľtrh vzdelávania a práce
Pozývame Vás do stánku SAIA na veľtrh, ktorý bude prebiehať v dňoch od 9. do 11. októbra 2012 v AEGON aréne NTC v Bratislave.

Viete ako a kedy sa uchádzať o štipendiá na realizáciu študijných, výskumných pobytov, projektov? - seminár pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumníkov
Pozvánka na 11. septembra (utorok) 2012 na Fakultu biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, pavilón P

Prepojenie všetkého. Excelentnosť, mobilita, financovanie a sociálna dimenzia vo vysokom školstve (ACA)
Výročná konferencia ACA v Helsinkách, 10. - 12. júna 2012

Pozvánka na webinar o štipendijných programoch a projektoch SAIA
Na webinar sa môžete prihlásiť e-mailom do 8. 6. 2012. Webinar bude 12. júna (utorok) 2012, 10.00 hod.

Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - seminár v Žiline
Seminár sa uskutoční 1. júna 2012 o 10.00 na Fakulte špeciálneho inžinierstva ŽU, ul. 1. mája 32, miestnosť A 34, Žilina

Štipendiá na postgraduálne štúdium a nové termíny uzávierok pre šk. rok 2013/2014 - pozvánka na seminár do Košíc
Neviete ako získať štipendium a kedy vycestovať na pobyty do zahraničia? Príďte 29. mája 2012 (utorok) o 14.30 do Právnickej knižnice UPJŠ (Kováčska 26) v Košiciach

CEEPUS, Akademické mobility, Akcia Rakúsko-Slovensko, Národný štipendijný program, Sciech - MNSch - štipendijné programy - pozvánka na seminár do Žiliny
16. mája (streda) o 14.00 h v Zasadacej sieni Vedeckej rady ŽU v Žiline

Prešovčania, viete, ako využiť štipendijné ponuky programov CEEPUS, Akcia Rakúsko -Slovensko, NŠP, CEU?
Pozvánka na seminár 10. mája (stredu) 2012 o 10.00, UNIPOCENTRUM PU v Prešove, Ul. 17. novembra 13

Trnavčania, informácie o štipendiách, projektoch a grantoch idú za Vami na univerzitu
3. mája (štvrtok) 2012, o 9.30 v Univerzitnej knižnici UCM, Hajdóczyho ul. 2, Trnava

INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV A VEDECKO-PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV
Prezentácia štipendií do Japonska za účasti pracovníkov Japonského veľvyslanectva v SR, štipendiá programu CEEPUS, Akademické mobility a Národný štipendijný program. Seminár sa uskutoční 3. mája 2012 o 11.00 hod v učebni číslo G127 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, Gondova 2, Bratislava.

Žilinčania , informácie o štipendiách idú za Vami na univerzitu...
Pozvánka na 26. apríla (štvrtok) 2012, od 10.00 do 13.00 na informačný deń v Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity, Ul. Vysokoškolákov 24, Žilina

Informačný seminár pre študentov, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov nitrianskych univerzít
24. 4. 2012 od 11:00, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Štefánikova 67, učebňa 127, Nitra

Erasmus & International Day na UK v Bratislave - pozvánka do SAIA stánku
17. 4. (utorok) 2012, od 10.30 do 14.00, historická budova Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6

Pozvánka na školenie pre študentov, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov pri príležitosti aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty v školskom roku 2012/2013
Školenie sa uskutoční 16. apríla 2012 od 13:00 na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Tr. A. Hlinku 2, pavilón S, učebňa AS-36, v Nitre.

Školenie pre študentov, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov pri príležitosti aktuálnej výzvy na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty v školskom roku 2012/2013
Školenie sa uskutoční 16. apríla 2012 od 10:00 na Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

Deň akademickej mobility a internacionalizacie II.- prezentácie
Bratislava 13. 12. 2011

Pozvánky na informačné semináre „ Štipendiá a granty 2012/13 na študijné a výskumné pobyty v zahraničí“
29. 3. (štvrtok) 2012 v Košiciach

Študenti, doktorandi, chcete vycestovať do zahraničia a neviete ako získať štipendium? Príďte sa spýtať na seminár v Bratislave
28.3. (streda) 2012 o 13.00, Právnická fakulta UK, Auditorium maximum, 2. posch., Šafárikovo nám., Bratislava

Študenti, doktorandi, technici, neviete ako a kde získať štipendium na pobyt? Poradíme na seminári
21. 3. (streda) o 14.00, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, miestnosť A212, 1. posch.

Chcete vycestovať do zahraničia a neviete ako nato? Príďte sa spýtať na seminár na Ekonomickej univerzite.
13. marca (utorok) 2012 o 12.00, Ekonomická univerzita, Spoločenská miestnosť V2 (nová budova, oproti bufetu), Dolnozemská cesta 1, Bratislava

BEST3 - veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania
Rakúsko - Viedeň, 8. - 11. marec 2012 - vstup voľný

NDK - pozvánka do SAIA stánku, bude s nami aj zástupca CEU z Budapešti
Bratislava, 8. - 9. marca 2012, INCHEBA

Informačný seminár „Štipendiá a granty 2012/13 na študijné a výskumné pobyty v zahraničí“, Košice
8. marca 2012 o 12:30 hod., Podnikovohospodárska fakulta EU, Tajovského 13, miestnosť A 23, Košice

Informačný deň a konzultácie pre záujemcov o štipendijné pobyty v zahraničí v Trnave
6. 3. (utorok) 2012 od 9:30, Univerzitná knižnica UCM, Hajdóczyho 2, Trnava

QS World MBA Tour vo Viedni - informácie a štipendiá - po registrácii vstup voľný
Rakúsko - 5. marec (pondelok) 2012, 19.00 - 21.30

Informačný seminár Mobility výskumných pracovníkov a doktorandov, EU Bratislava
1. 3. 2012 o 12.30, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava

Informačný seminár Mobility výskumných pracovníkov a doktorandov, STU Bratislava
28. 2. 2012 o 10.00, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Informačný deň v Trnave o štipendiách a školenie k Národnému štipendijnému programu
13. 10. (štvrtok) 2011, Univerzitná knižnica sv. Cyrila a Metoda, Hajdóczyho 2 v Trnave

Aktuálne štipendijné mobility na šk. rok 2012/2013 - seminár v Nitre
28. 2. 2012 (utorok) o 8.00, Filozofická fakulta UKF v Nitre, Štefánikova 67, miestnosť 115

Seminár Štipendiá a granty 2012/13 na študijné a vedecké pobyty v zahraničí
Košice, 24. 2. 2012 (piatok) o 13.00, zasadačka KIP TU, B. Němcovej 32

Informačný seminár Štipendiá a granty 2012/13 na študijné a výskumné pobyty v zahraničí
20.2.2012 o 14:00 hod., Knižnica UVLF, Komenského 73, Košice

Semináre o letných jazykových kurzoch a ďalších štipendijných programoch
Prešov, 15. a 20. februára 2012 o 11. 00 v UNIPOCENTRE PU

Pozvánka na informačný seminár pre doktorandov, pedagogických a výskumných pracovníkov
SAIA, n. o. v spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Bratislave organizuje dňa 15. 2. 2012 informačný seminár k financovaniu výskumných mobilít v zahraničí.

Pozvánka na semináre do Trnavy a Nitry pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť viac o štipendijných ponukách na jazykové, študijné a výskumné pobyty
Trnava 14. februára 2012 na UCM, Nitra 16. februára 2012 na SPU

MOŽNOSTI FINANCOVANIA JAZYKOVÝCH, ŠTUDIJNÝCH A VEDECKÝCH MOBILÍT - pozvánka na seminár do Košíc
Košice, 8. februára (streda) 2012

MOBILITA VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV - Informačný seminár
Dňa 1. februára 2012 o 10.00 sa na pôde SAV uskutoční informačný seminár pre výskumných pracovníkov a doktorandov.

Pozvánka do Prešova na seminár pre všetkých, ktorých lákajú mobility
Prešov, 30. januára 2012, Unipocentrum PU

Pozvánka na seminár pre študentov ruštiny. Štipendijné možnosti, vrátane praktických rád ako podať žiadosť o štipendium

What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes
Brusel, 20. január 2012 - odborný seminár Asociácie pre akademickú spoluprácu v rámci série "European Policy Seminars"

Internationalisation revisited
Brusel, 2. december 2011 - odborný seminár Asociácie pre akademickú spoluprácu v rámci série "European Policy Seminars"

Hľadáte financovanie svojich výskumných pobytov a projektov?
Pozvánka na 8. decembra (štvrtok) 2011 do Trnavy a Nitry na seminár

PRO EDUCO -pozvánka do stánku SAIA pre záujemcov o štipendiá na veľtrh vzdelávania, kariéry a inovácií
22. až 24. novembra 2011, DOM TECHNIKY, Južná tr. 2, Košice

Semináre o možnostiach financovania mobilít v Košiciach a Prešove
22.11.2011 (utorok) o 12.00 hod., TUKE, Boženy Němcovej 32 23.11.2011 (streda) o 10.00 hod., UNIPOCENTRUM PU v Prešove, Ul. 17. novembra 32

Štipendiá na postgraduálne štúdium - MA, PhD, LLM, SJD na Stredoeurópskej univerzite (CEU) - pozvánka na seminár
Košice - 22. novembra (utorok) 2011, 14.00 hod., Právnická knižnica UPJŠ, Kováčska 26

Informačný seminár v Nitre o štipendiách a radách, ako napr. vypĺňať žiadosť a oslovovať zahraničné univerzity...
Pozvánka na UKF v Nitre, 11. 10. (utorok) 2011 o 11.00 h., Tr. A Hlinku 1, učebňa P6

Pozvánka na informačný seminár "Štipendijné programy DAAD na študijné a výskumné pobyty do Nemecka"
17. október (pondelok) o 10.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave

Pozvánka pre zahraničných výskumníkov na kultúrno-spoločenskú akciu
Zahraniční výskumníci, vysokoškolskí učitelia a doktorandi, využite príležitosť stretnúť sa a zoznámiť sa s kúskom slovenskej kultúry, umenia i kuchyne.(28.10.2011)

"Slováci v CERNE"
Séria prednášok o stážach, pracovných miestach nielen pre študentov fyziky na Technickej univerzite v Košiciach, Žilinskej univerzite, Univerzite Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzite od 10. do 14. októbra 2011 - pozvánka

Informácie o štipendiách na jazykové, študijné, výskumé pobyty a postgraduálne štúdium v zahraničí
Ekonomická univerzita,11. 10. (utorok) 2011, od 12.00 v Spoločenskej miest. VU2, Dolnozemská cesta 1, Bratislava - pozvánka

Pozvánka na SAIA DAY v Prešove - predstavenie programov, podmienok a možnostiach získania štipendií
5. 10. 2011 (streda) od 10.00 – 15.30 hod., knižnica Gréckokatolíckej teologickej fakulty PU, Prešov

Ešte stále nemáte informácie o štipendiách a grantoch na študijné a výskumné pobyty?
Pozvánka na seminár 19.10 (streda) 2011 o 13.00 na Univerzitu Komenského v Bratislave

CEU OPEN DAY
Zaregistrujte sa a choďte 28. októbra 2011 sa presvedčiť o kvalite ponúkaného postgraduálneho štúdia so štipendiom

Národný štipendijný program na podporu mobilít - podávanie žiadostí na šk.r. 2012/2013 - pozvánka na seminár
20. apríla 2012 (piatok) o 13.00, Zasadačka KIP TU, 1. posch. B. Němcovej 32, Košice

1. veľtrh a konferencia európskeho vyššieho vzdelávania Euro-Pós 18. až 20. novembra 2011 v Brazílii
Registrácia do 31. augusta 2011 Veľtrh a konferencia ponúka platformu pre predstaviteľov európskych a brazílskych inštitúcií vyššieho vzdelávania na informovanie záujemcov, dialóg a rozvoj spolupráce vo vyššom vzdelávaní a výskume. Pozornosť bude venovaná novému štipendijnému programu brazílskej vlády "Science without Borders".

Pozvánka na seminár na STU o štipendiách na jazykové, študijné a výskumné pobyty
Bratislava, 5. 10. (streda) 2011 o 14.00, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36

Možnosti štipendijných pobytov v zahraničí - pozvánka na informačný seminár
Komárno, Univerzita J. Selyeho, 28. septembra 2011 od 10:00 hod. Hlavné témy: Národný štipendijný program, Akademické mobility, program CEEPUS ...

Pozvánka do Prešova na informačný seminár k výzve Národného štipendijného programu
Prešov 27. septembra (utorok) 2011

Postkomunistická korupcia - prípady, prejavy a dôsledky - pozvánka na konferenciu pre mladých vedcov do USA
uzávierka 1. novembra 2011

Ako financovať výskumný pobyt? Pozvánky na semináre do Nitry a Trnavy
20. a 21. septembra 2011 v Nitre, 27. septembra 2011 v Trnave

Seminár "Mobility vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov" na STU
Bratislava, 27.9.2011 o 11:00, Slovenská technická univerzita, Vazovova 5, miestnosť 212

Ako sa uchádzať o pobyt do ktorejkoľvek krajiny na sveta cez Národný štipendijný program
Košice, 18. októbra (utorok) o 13,30, Technická univerzita,B. Němcovej 32

Možnosti financovania výskumných mobilít - pozvánka na informačný seminár
Bratislava, 21. 9. 2011, 13.00 hod Hlavné témy: Akcia Rakúsko - Slovensko, SCIEX-NMSch, 7. rámcový program

Informačný seminár pre germanistov

Informačný seminár Mobility výskumných pracovníkov a doktorandov na rektoráte Univerzity Komenského
29. 2. 2012 o 13:00, Právnická fakulta UK, Auditórium maximum, 2. poschodie, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Prezentácie zo seminárov "Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov"
Stiahnite si prezentácie, ktoré odzneli počas seminárov v jednotlivých mestách.

Sciex-NMSch - Švajčiarsko‐slovenský štipendijný fond a ďalšie ponuky na zahraničné pobyty
Pozvánka na semináre do Prešova - 15. 3. 2011 a Bratislavy - 16. 3. 2011

Konferencia SAIA „Internacionalizácia ako nástroj na posilnenie kvality vzdelávania a výskumu“
Prezentácie na stiahnutie z odbornej konferencie konanej 13. 12. 2010 pod záštitou predsedníčky vlády SR pri príležitosti 20. výročia SAIA

Odborný seminár SAIA „Mobilita výskumných pracovníkov a čo všetko s ňou súvisí“
Prezentácie na stiahnutie z odborného seminára E*CARE/EURAXESS T.O.P. zo dňa 13. 12. 2010

Medzinárodný MBA veľtrh
Rakúsko - Viedeň, 10. marec 2011

Pozvánka do SAIA stánku na Veľtrhu práce v Bratislave 16. a 17. 2. 2011

Možnosti pre mobility výskumných pracovníkov v rámci programu Ľudia 7. rámcového programu – Marie Curie Actions (výzvy 2011)
Prezentácie na stiahnutie z informačného dňa organizovaného SAIA, n. o., TU Košice a APVV dňa 7. 10. 2010 v Bratislave

Gaudeamus 2010 - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání
Brno, ČR; 2. - 5. 11. 2010

Seminár "Štipendijné pobyty do Nemecka a Rakúska" - pozvánka
Nitra, 20. 10. 2010, organizuje SAIA, n. o., v spolupráci s UKF

Informačný seminár pre študentov a doktorandov VŠMU
27. októbra 2010 o 14.00 na VŠMU

Piatkové popoludnie o štipendiách a štúdiu v zahraničí (nielen) pre umelcov
Informačný seminár, 3. október 2014, Považská Bystrica, 14:00 hod.

Seminár ACA: Mobilita pod lupou
Brusel, 3. 12. 2010

Semináre o štipendijných ponukách - pozvánka
Trnava a Zvolen - 7. 12. 2010, Banská Bystrica - 8. 12. 2010

Navštívte SAIA stánok na Národných dňoch kariéry
Bratislava, 9. a 10. 3. 2011

Semináre "Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov"
Semináre sa uskutočnia v Ružomberku (27. 4.), Trnave (5. 5.) a Trenčíne (10. 5.).

Národný štipendijný program a ďalšie štipendijné ponuky - pozvánka na seminár
Prešov a Trnava 10. 5. 2011

Excelentnosť je nevyhnutnosťou. Ambície svetových univerzít a potreby skutočného sveta
Výročná konferencia ACA, Viedeň, 22. - 24. mája 2011

Mobility doktorandov a výskumných pracovníkov - pozvánka na seminár
Košice, 8. júna 2011 na FF UPJŠ

Chceš absolvovať magisterské alebo doktorandské štúdium na akreditovanej americkej univerzite? Príď sa informovať o CEU na seminár
Košice, 8. júna 2011 na FF UPJŠ

23. medzinárodná konferencia vzdelávania EAIE 13. až 16. septembra v Dánsku
Registrácia bola do 26. augusta 2011

Pozvánka do Košíc na semináre o mobilitách na študijné a výskumné pobyty
Košice 22. 9. (štvrtok) 2011, 27. 9. (utorok) 2011, 28. 9. (streda) 2011, 3. 10. (pondelok) 2011

Príďte sa informovať o štipendiách do stánku SAIA na študentský veľtrh AKADEMIA - VAPAC
Bratislava, Národné tenisové centrum, 4. až 6. októbra 2011

BEST3 - medzinárodný vzdelávací veľtrh vo Viedni
8. až 11. marec 2011 - vstup voľný

Pozvánka na seminár do Trnavy o podávaní žiadostí na Národný štipendijný program
3. apríla (utorok) 2012 o 9.30 na Trnavskej univerzite v Trnave, Študovňa univerzitnej knižnice, 2. posch., Hornopotočná 23

INFORMAČNÝ SEMINÁR pre študentov Univerzity Mateja Bela
9.11.2011 od 10:00 hod. v Univerzitnej knižnici a vzdelávacom centre, Tajovského 51

ŠTIPENDIÁ NA MOBILITU - pozvánka na seminár v Prešove
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov, 20. februára 2012 o 15:00

GO USA!! Trhovisko informácií o možnostiach štúdia v USA a programoch Work&Travel - pozvánka
8. 11. 2011, od 16.00 do 18.00, KC DUNAJ, Nedbalova 3, 4. posch., Bratislava

EURAXESS semináre: Štipendiá do zahraničia, výskumné pracovné ponuky a daňové povinnosti pri príjmoch zo zahraničia
EURAXESS Slovensko vás pozýva na jesenné semináre pre doktorandov, výskumných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, aj administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií.

Štipendiá na študijné pobyty a/alebo jazykový kurz v zahraničí
1. október 2013, Žilina

ZOZNÁMTE SA: štipendijný program CEEPUS
Informačný seminár, 21. máj 2014, Žilina, 15:00 hod.

Cezhraničný veľtrh práce, podnikania a vzdelávania
Veľtrh, 6. jún 2014, Cieszyn, Poľsko

Ako písať dobrý životopis a motivačný list k žiadosti o štipendium
Informačný seminár, 10. júna 2015 (streda) so začiatkom o 15:00 hod., rozprávková miestnosť Kysuckej knižnice v Čadci, Ulica 17. novembra 2158

Štipendijné možnosti do zahraničia na mieru študentom histórie
Informačný seminár, 16. február 2016 (utorok) o 10:30 hod. Miesto: miestnosť F 111, Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského 40.

Štipendiá do anglicky hovoriacich krajín
Informačný seminár, 23. február (utorok) o 14:30. Miesto: študovňa InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Čo namiešať do motivačného listu a životopisu k žiadosti o štipendium
Informačný seminár, 8. júl 2015 o 15:00. Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka, Ul. S. Nováka 1763/2, Dolný Kubín

Vyštartuj do nového školského roka s informáciami o štipendiách do zahraničia
Informačný seminár, 14. júl (utorok) 2015 o 9:00. Miesto: Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Púchove, učebňa PCp100

Informačné semináre o aktuálnych štipendijných ponukách a programe SCIEX - pozvánka
Nitra - 17. 2, Košice - 22. 2. 2011

Štipendijné ponuky na krátke pobyty v zahraničí
Informačný seminár, 6. august (štvrtok) 2015 o 14:00. Miesto: rozprávková miestnosť Kysuckej knižnice v Čadci, Ul. 17. novembra, Čadca

Štipendiá na štúdium a výskum v zahraničí (pre študentov záhradníctva a krajinného inžinierstva)
Informačný seminár, 16. február (utorok) 2016 o 14:00 hod. Miesto: FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, TD-17

Čerstvá ponuka štipendií pre študentov Katolíckej univerzity
Informačný seminár, 7. október (streda) 2015 o 12:15 hod. Miesto: konferenčná miestnosť 03 v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku na 2. poschodí

Ako „ZASIAŤ žiadosť a ZOŽAŤ štipendium" na zahraničný pobyt ?
Informačný deň, 3. decembra 2015 (vo štvrtok), 9:00-12:00 hod., FZKI SPU v Nitre

Štipendiá na kurz alebo školu cudzieho jazyka v zahraničí - letné pobyty 2016
Informačný seminár, 21. január (štvrtok) 2016, o 12:30 hod. Miesto: Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Aktuálne štipendijné ponuky do zahraničia pre študentov Univerzity Mateja Bela
Informačný seminár, 24. február (streda) 2016 o 14:00. Miesto: Rektorát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12

PONUKA ŠTIPENDIÍ PRE ŠTUDENTOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY
Informačný seminár, 23. február 2016 (utorok)o 14:00 hod. Miesto:študovňa Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity

Štipendiá do anglicky hovoriacich krajín
Informačný seminár, 23. február/utorok 2016 od 14:30 hod, Miesto: študovňa InfoUSA, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9.

Ako napísať žiadosť o štipendium na výskumný pobyt v zahraničí
Informačný seminár pre doktorandov, 2. marec 2016 (streda) o 13:00 hod., Miesto: UKF v Nitre, FPV, Katedra geografie a reg. rozvoja, B-212

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí! SAIA. n. o. a Paneurópska vysoká škola
Prezentácia: 8. december 2016 (štvrtok) o 12:30, Miesto: Paneurópska vysoká škola, Tomášikova 20, miestnosť: 0.14

Mobility do zahraničia - ako na to?
informačný seminár, dňa 7. decembra 2016 (streda) o 14.00 hod. Kde: Ekonomická fakulta UMB Banská Bystrica, Tajovského 10, miestnosť 007 – Centrum rozvoja doktorandov

Ochutnaj svet! Štipendijné možnosti v zahraničí!
Informačný seminár, 28. apríl 2016 (štvrtok) o 14:00, Miesto: FCHPT STU, Radlinského 9, Bratislava, miestnosť CH 12

SAIA na AZU Big Opportunity Day
Informačný stánok SAIA na podujatí AZU, 13. decembra 2016 (utorok), 9:00-14:00 h., Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, prízemie

Leňochy sedia doma... Ty získaj ŠTIPENDIUM a vycestuj!
Informačný deň, 8. decembra 2016 (vo štvrtok) od 9:00-12:00 h, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Dražovská 4, vstup.hala

Mobilita do zahraničia - ako na to?
informačný seminár, dňa 7. decembra 2016 (streda) o 10.00 hod. Kde: Fakulta prírodných vied UMB, Tajovského 40, miestnosť F313

Zlepši sa v jazyku!
Informačný deň, 14. decembra 2016 (v stredu) o 9:00-12:00h, SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, vstup.foyer

Odskoč si do zahraničia
6. apríla 2017 o 9.00 – 12.00 h, informačný deň na SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, vstupná hala

Štipendiá SAIA pre doktorandov
30. marca 2017 (vo štvrtok) o 9.00 h, infoseminár pre FZaSP TU v Trnave, Univerzitné námestie 1, zasadačka dekana, 2. posch.

EURAXESS Slovensko: Praktické workshopy "Ako naštartovať aktivity na podporu kariérneho rozvoja"
Praktické workshopy určené výskumníkom, riadiacim pracovníkom zodpovedným za vedu a doktorandské štúdium, pracovníkom personálnych oddelení a ďalším profesionálom, ktorí sa vo svoje práci venujú podpore a rozvoju výskumníkov sa uskutočnia v priebehu jesene v troch slovenských mestách.