SAIA, n.o.

5. rektorská konferencia a študentské fórum krajín ASEM

V termíne 4. – 7. 4. 2016 sa v Prahe uskutoční 5. ASEM rektorská konferencia a študentské fórum (ARC5). Hlavnou témou konferencie bude problematika zamestnateľnosti („Employability: Asia and Europe Prepare the New Generation").

Účasť univerzitných rektorov z jednotlivých ASEM krajín zabezpečujú organizátori konferencie na základe priameho pozvania. Vysokoškolskí študenti z každej ASEM krajiny sa zúčastnia študentského fóra na základe výberu organizátora, ktorý v tejto súvislosti zverejnil „open call". Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlásiť na výzvu do 22. 1. 2016, a to prostredníctvom webového sídla nadácie ASEF, kde sú dostupné aj bližšie informácie o podujatí.

Viac informácií na: www.asef.org/projects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-students-forum-arc5

Posledná aktualizácia: 22.12.2015