SAIA, n.o.

Webinárové stredy so SAIA - Téma: Žiadosť o štipendium NŠP pre šudentov VŠ na 1 - 2 semestre do celého sveta

Cieľová skupina: študenti VŠ 2. stupňa - v čase realizácie

Dátum udalosti: 13. mája 2020 (streda)

Čas: 10.00 hod.

Obsah webináru: Ako pripraviť dokumenty potrebné k žiadosti o štipendium Národného štipendijného programu SR

- Motivačný list

- Odborný program študijného pobytu

- Odporúčania od vysokoškolských učiteľov 

- Akceptačný list

Pripojte sa TU

Posledná aktualizácia: 07.05.2020