SAIA, n.o.

Aká je úloha európskeho vyššieho vzdelávania v medzinárodnej utečeneckej kríze?

  • Akú úlohu hrá európske vyššie vzdelávanie v súčasnej utečeneckej kríze?
  • Ako môžu inštitúcie vyššieho vzdelávania podporovať študentov a odborníkov z vojnou zasiahnutých území?
  • Ako môžu univerzity, mimovládne organizácie, komunitné centrá a ďalšie inštitúcie spolupracovať v tejto oblasti?
  • Akým výzvam čelia vlády a iné inštitúcie?
  • Ako možno ďalej uplatňovať dobré príklady z existujúcej praxe?
  • Aké sú ďalšie kroky európskeho vyššieho vzdelávania?

Týmto a ďalším otázkam sa budú venovať predstavitelia európskych i medzinárodných organizácií, vlád, univerzít a iných vzdelávacích inštitúcií, ako aj mimovládnych a humanitárnych organizácií. 

Seminár, organizovaný Asociáciou pre akademickú spoluprávu (ACA), sa uskutoční v Bruseli, 10. decembra 2015, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.

Viac o programe podujatia nájdete na stránke ACA.

Posledná aktualizácia: 27.11.2015