SAIA, n.o.

Ako na štipendium

Dňa 14. marca (pondelok) 2016 o 12:15 hod. sa v priestoroch Univerzitnej knižnice KU, konferenčná miestnosť na modrom poschodí, záujemkyne a záujemcovia dozvedia o štipendijných ponukách do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé riadne štúdium ukončené bakalárskym, magisterským, resp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

PROGRAM:
KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza:http://granty.saia.sk/),
AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/)
ČÍM? začať (ako osloviť zahraničnú univerzitu, fakultu či katedru, kde získať info o vyučovaných predmetoch a pod.).

Podujatie určené pre študentov, doktorandov všetkých ročníkov denného i externého štúdia, doktorandov a absolventov stredných i vysokých škôl aj pedagógov a výskumníkov nielen z Katolíckej univerzity. 
Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj tu:

Posledná aktualizácia: 11.03.2016