SAIA, n.o.

AKO NA TO?

Pozvánka na besedu pod záštitou prodekana pre zahraničné vzťahy (Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku) a Partnergrémia KAAD na Slovensku o štipendijných možnostiach spojená s prezentáciou štipendijných programov na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v rámci Týždňa vedy a techniky. Bývalí štipendisti SAIA, n. o. programov sa podelia o svoje skúsenosti, rady, tipy a triky pri podávaní prihlášok na študijné/výskumné pobyty. Záujemcovia sa dozvedia, ako postupovali pri hľadaní, oslovovaní a komunikovaní s prijímajúcou univerzitou, ale aj mnoho iného. Počas podujatia budú mať účastníci možnosť dozvedieť sa o aktuálnych štipendijných ponukách administrovaných SAIA, n. o. pre študentov, doktorandov a absolventov vysokých škôl. Dozvedia sa, kde hľadať informácie, ako podať žiadosť, viac detailov o potrebných a požadovaných materiáloch a podkladoch, výškach štipendií a pod. Súčasťou podujatia bude aj diskusia. Svoje skúsenosti o svojich štipendijných pobytoch priblížia Dr. Dušan Kováč Petrovský, PhD. prodekan pre zahraničné vzťahy, doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD., člen slovenského Partnergrémia KAAD a ďalší bývalí štipendisti z Katolíckej univerzity. Bude predstavený aj štipendijný program Katholische Akademische Ausländer Dienst (KAAD). Beseda s prezentáciou štipendií SAIA, n. o. sa uskutoční dňa 26. novembra (utorok) o 10:00 na pôde Pedagogickej fakulty KU, 3. poschodie, miestnosť 341.

Posledná aktualizácia: 18.11.2013