SAIA, n.o.

Ako napísať dobrý životopis a motivačný list k žiadosti o štipendium

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na workshop k písaniu životopisu a motivačného listu ako podkladov k žiadostiam o štipendium na študijný pobyt v zahraničí.

Dňa 27. mája 2015 sa o 14,30 hod stretneme na Hasičskej ulici 1, kde budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa o formálnej a obsahovej stránke motivačného listu k žiadosti o štipendium, či už na zahraničný študijný/výskumný pobyt alebo na letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí ako i na celé riadne Bc./Mgr./PhD., ale i postgraduálny pobyt na zahraničnej univerzite.

Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní tohto dokumentu dopúšťajú, povieme si, ako ho štruktúrovať, na čo nezabudnúť, čím motivačný list začať a čím ukončiť.

Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:

  • Akademické mobility - bilaterálne dohody;
  • Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
  • Národný štipendijný program/NŠP;
  • Akcia Rakúsko-Slovensko.

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov a absolventov nielen z Trenčína a okolia. Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebook-u.

Posledná aktualizácia: 11.05.2015