SAIA, n.o.

Ako napísať úspešnú žiadosť, absolvovať mobilitu a kariérne narásť

Filozofická fakulta UKF v Nitre a SAIA, n. o.pozývajú doktorandov a vedecko-výskumných pracovníkov na seminár

ŠTIP€NDIÁ na výskumné pobyty v zahraničí - Ako napísať úspešnú žiadosť, absolvovať mobilitu a kariérne narásť

14. februára 2019 o 13.00 h, FF UKF v Nitre, zasadačka dekana, Štefánikova 67, Nitra

Viac informácií: https://www.facebook.com/events/1557313807746791/

Posledná aktualizácia: 09.04.2019