SAIA, n.o.

Ako písať dobrý životopis a motivačný list k žiadosti o štipendium

Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) Vás v stredu, 10. júna o 15:00 hod. srdečne P O Z Ý V A J Ú na školenie o formálnej a obsahovej stránke motivačného listu k žiadosti o štipendium, či už na zahraničný študijný/výskumný pobyt alebo na letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí ako i na celé riadne Bc./Mgr./PhD., ale i postgraduálny pobyt na zahraničnej univerzite.

Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní tohto dokumentu dopúšťajú, povieme si, ako ho štrukturovať, na čo nezabudnúť, čím motivačný list začať a čím ukončiť.

Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:
* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
* Národný štipendijný program/NŠP;
* Akcia Rakúsko-Slovensko.

Podujatie určené pre študentov, doktorandov a absolventov stredných/vysokých škôl nielen z Čadce/Kysúc a okolia. Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebooku TU.

Posledná aktualizácia: 24.05.2017