SAIA, n.o.

Ako písať motivačný list a životopis k žiadosti o štipendium

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) v spolupráci s Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene srdečne P O Z Ý V A J Ú na workshop k písaniu životopisu a motivačného listu ako podkladov k žiadostiam o štipendium na študijný, výskumný, resp. jazykový pobyt v zahraničí.

Vo štvrtok 18. februára 2016 sa o 15:00 hod sa záujemcovia a záujemkyne z radov študentov SŠ i VŠ všetkých ročníkov denného i externého štúdia, absolventov, doktorandov i pedagógov, ale aj širokej verenosti môžu dozvedieť o forme a obsahu CV, motivačného listu a ďalších povinných príloh k žiadosti o štipendium.

Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní tohto dokumentu dopúšťajú, povieme si, ako ho štrukturovať, na čo nezabudnúť, čím motivačný list začať a čím ukončiť.

Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:
* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
* Národný štipendijný program/NŠP;
* Akcia Rakúsko-Slovensko.

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov a absolventov nielen zo Zvolena a okolia.


Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 20.01.2016