SAIA, n.o.

Ako písať životopis a motivačný list k žiadosti o štipendium

Krajská knižnica v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci so SAIA, n.o. Slovenskou akademickou informačnou agentúrou vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na workshop k písaniu životopisu a motivačného listu ako podkladov k žiadostiam o štipendium na študijný pobyt v zahraničí.

Dňa 22. marca (utorok) 2016 o 13:30 hod. sa v priestoroch spoločenskej miestnosti Krajskej knižnice v budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa o formálnej a obsahovej stránke motivačného listu k žiadosti o štipendium, či už na zahraničný študijný/výskumný pobyt alebo na letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí ako i na celé riadne Bc./Mgr./PhD., ale i postgraduálny pobyt na zahraničnej univerzite.

Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní tohto dokumentu dopúšťajú, povieme si, ako ho štrukturovať, na čo nezabudnúť, čím motivačný list začať a čím ukončiť. Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:


* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
* Národný štipendijný program/NŠP;
* Akcia Rakúsko-Slovensko.

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov a absolventov nielen zo Žiliny a okolia.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 14.03.2016