SAIA, n.o.

Ako pripraviť žiadosť o štipendium

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) v spolupráci so Záhradou - nezávislým centrom kultúry srdečne P O Z Ý V A J Ú všetkých záujemcov na workshop k písaniu žiadosti o štipendium do zahraničia a podkladových materiálov k nej. 

Vítaní sú nielen pedagógovia a študenti umeleckých smerov/programov zo stredných i vysokých škôl, ale aj absolventi, umelci a široká verejnosť. 

Dňa 13. apríla 2016 o 16:30 hod bude v priestoroch Záhrady - nezávislého kultúrneho centra v Banskej Bystrici možnosť dozvedieť sa o obsahu a forme motivačného listu k žiadosti o štipendium, či už na zahraničný študijný/výskumný pobyt alebo na letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí ako i na celé riadne Bc./Mgr./PhD., ale i postgraduálny pobyt na zahraničnej univerzite.

Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní tohto dokumentu dopúšťajú, povieme si, ako ho štrukturovať, na čo nezabudnúť, čím motivačný list začať a čím ukončiť.

Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:
* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
* Národný štipendijný program/NŠP;
* Akcia Rakúsko-Slovensko.

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov a absolventov nielen z Banskej Bystrice a okolia.

Svoju účasť môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 19.02.2016