SAIA, n.o.

Ako pripraviť žiadosť o štipendium na študijný pobyt

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na workshop k písaniu životopisu a motivačného listu ako podkladov k žiadostiam o štipendium na študijný pobyt v zahraničí.

Dňa 28. januára 2016 sa o 11:00 hod budú mať v priestoroch študovne Univerzitnej knižnice ŽU záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa o formálnej a obsahovej stránke motivačného listu k žiadosti o štipendium, či už na zahraničný študijný/výskumný pobyt alebo na letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí ako i na celé riadne Bc./Mgr./PhD., ale i postgraduálny pobyt na zahraničnej univerzite.

Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní tohto dokumentu dopúšťajú, povieme si, ako ho štrukturovať, na čo nezabudnúť, čím motivačný list začať a čím ukončiť.

Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:
* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
* Národný štipendijný program/NŠP;
* Akcia Rakúsko-Slovensko.

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov a absolventov nielen zo Žiliny a okolia.
Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 22.12.2015