SAIA, n.o.

Ako si odskočiť do Ľubľany alebo Mariboru – štipendiá na štúdium do Slovinska

SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) a Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vás dňa 17. mája, v utorok 2016 o 15:00 hodine srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných a študijných možnostiach do Slovinska.

Počas info-seminára sa študenti SŠ, VŠ i absolventi a široká verejnosť dozvedia, ako získať štipendium na študijný pobyt v dĺžke 1 alebo 2 semestre na univerzity v Slovinsku, ale aj informácie o štipendiách na letný kurz slovinského jazyka, resp. letnú odbornú školu. Na programe sú aj podrobnosti o štipendijných ponukách na krátkodobé pobyty (min. 21 dní, max. 2 mesiace) spojené s prácou na bakalárke, diplomovke či dizertačke.

Súčasťou podujatia bude beseda s troma štipendistkami CEEPUS (Vita, Mateja a Nina), ktoré na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrice trávia štipendijný pobyt počas letného semestra 2016/17. Pre účastníkov si pripravili prezentáciu o Ľubľane, ich slovinskej univerzite, vzdelávacom systéme svojej krajiny a ďalšie zaujímavé informácie, ktoré sa zídu všetkým zvažujúcim štúdiá v „malej alpskej krajine.“

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam, na čo sa zamerať, aká je výška štipendia, poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke, prezentované budú aj dátumy uzávierok na podávanie žiadostí.

Podujatie je určené študentom stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov denného i externého štúdia ako aj absolventom a širorkej verejnosti.Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 09.05.2016