SAIA, n.o.

Ako si uloviť štipendium do sveta

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne a SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách na študijné pobyty do celého sveta, na letné jazykové kurzy/odborné školy v lete 2016, či celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium, ktorý sa uskutoční v pondelok 4. apríla 2016 o 12:30 hod.

PROGRAM - o ponuke študijných/výskumných pobytov v zahraničí; - o požadovaných materiáloch a podkladoch; - o najčastejších chybách pri podávaní žiadosti; - o komunikácii so zahraničnými univerzitami, fakultami - o vašich otázkach k štipendijnému programu. Podujatie pre doktorandov, študentov vysokých i stredných škôl nielen z Dolného Kubína a okolia. Viac informácií na saia.zilina@saia.sk

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete podvrdiť aj tu

Posledná aktualizácia: 22.03.2016