SAIA, n.o.

Ako si uloviť štipendium do zahraničia

SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách a grantoch na študijné/výskumné pobyty do zahraničia. 

Vítaní sú študenti, doktorandi i pedagógovia všetkých ročníkov interného i externého štúdia, ako aj absolventi a verejnosť nielen z Martina a okolia. 

V stredu, 9. marca 2016 o 15:30 začne prezentácia na tému: aktuálne uzávierky výziev štipendijných programov do krajín Európy, Ázie, Latinskej i Severnej Ameriky, Austrálie, atď, ktoré SAIA, n. o. priamo administruje. 

Témou budú i štipendiá na letné kurzy cudzích jazykov v zahraničí.

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí na krátkodobé pobyty (1 až 2 mesiace), študijné/výskumné pobyty (1 až 2 semestre) alebo celé postgraduálne/doktorandské štúdium sa dozviete štvrtú júlovú stredu. 

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sa požadujú k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie. 

Poradíme tie ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!

Posledná aktualizácia: 09.03.2016