SAIA, n.o.

Ako si v mori ponúk uloviť štipendium pre seba

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Jesseniova lekarska fakulta Martin Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách a grantoch na študijné/výskumné pobyty do zahraničia v lete 2015 a akademickom roku 2015/2016.

Vítaní sú študenti, doktorandi i pedagógovia všetkých ročníkov interného i externého štúdia. Prezentované budú aktuálne uzávierky výziev štipendijných programov do krajín Európy, Ázie, Latinskej i Severnej Ameriky, Austrálie, atď, ktoré SAIA, n. o. priamo administruje. Témou budú i aktuálne štipendiá na letné kurzy cudzích jazykov v zahraničí. Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí na krátkodobé pobyty (1 až 2 mesiace), študijné/výskumné pobyty (1 až 2 semestre) alebo celé postgraduálne/doktorandské štúdium sa dozviete prvú marcovú stredu. Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sa požadujú k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie.

Poradíme tie ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vaše otázky a účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na www.facebook.com/events/1540939572858371/!

Posledná aktualizácia: 09.02.2015