SAIA, n.o.

Ako vyšperkovať motivačný list a životopis k žiadosti o štipendium

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v spolupráci so Slovenskou akademickou informačnou agentúrou (SAIA, n. o.) vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na workshop k písaniu životopisu a motivačného listu ako podkladov k žiadostiam o štipendium na študijný pobyt v zahraničí.

Dňa 23. júna 2015 sa o 13,00 hod stretneme na na Ulici vysokoškolákov 24, kde budú mať záujemcovia a záujemkyne možnosť dozvedieť sa o formálnej a obsahovej stránke motivačného listu k žiadosti o štipendium, či už na zahraničný študijný/výskumný pobyt alebo na letný kurz cudzieho jazyka v zahraničí ako i na celé riadne Bc./Mgr./PhD., ale i postgraduálny pobyt na zahraničnej univerzite.

Zameriame sa na najčastejšie chyby, ktorých sa žiadatelia a žiadateľky pri písaní tohto dokumentu dopúšťajú, povieme si, ako ho štrukturovať, na čo nezabudnúť, čím motivačný list začať a čím ukončiť.

Prezentovať budeme i odporúčané náležitosti v motivačnom liste, ktorý sa prikladá k žiadosti o štipendium cez štipendijné programy ako:
* Akademické mobility - bilaterálne dohody;
* Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá/CEEPUS;
* Národný štipendijný program/NŠP;
* Akcia Rakúsko-Slovensko. 

Podujatie určené pre študentov stredných i vysokých škôl všetkých ročníkov ako externého tak i interného štúdia, doktorandov a absolventov nielen zo Žiliny a okolia. Tešíme sa na Vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebooku TU.

Posledná aktualizácia: 17.06.2015