SAIA, n.o.

AKO ZA HRANICE? - seminár o štipendiách na zahraničné študijné pobyty

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na besedu/seminár o štipendijných a študijných možnostiach do zahraničia.

Podujatia sa ako hostia zúčastnia aj študentky a študenti zo zahraničia hosťovaní na Žilinskej univerzite cez program ERASMUS+ a CEEPUS, prípadne ďalších a zároveň aj slovenské študentky a študenti, ktorí sa už zo zahraničného študijného pobytu vrátili. Program podujatia: otázky študentom so skúsenosťou štúdia v zahraničí a ich odpovede, skúsenosti, rady, prezentácia aktuálnych štipendijných ponúk na študijný pobyt do zahraničia - či už na krátkodobý pobyt v dĺžke min. 21 dní, max. 2 mesiace spojený s prácou na bakalárke/diplomovke/dizertačke alebo na celý semester či dva.

Zároveň budú prezentované aj informácie, aké podkladové materiály sú potrebné k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, aká je výška štipendia do jednotlivých krajín , poradíme aj ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj na Facebooku www.facebook.com/events/377307052451197/

Posledná aktualizácia: 24.03.2015