SAIA, n.o.

Ako získať štipendium cez program CEEPUS

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB a SAIA, n. o. (Slovenská informačná agentúra) vás pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2015 dňa 11. novembra/stredao 13:50 hod. srdečne pozývajú na ŠKOLENIE k štipendijnému programu "CEEPUS".

Akronym názvu štipendijného programu (CEEPUS) Central European Exchange Program for University Studies prezrádza, že pôjde o štipendijné možnosti na pobyty do krajín strednej a juhovýchodnej Európy.

PROGRAM:
- o ponuke študijných/výskumných pobytov v zahraničí;
- o požadovaných materiáloch a podkladoch;
- o najčastejších chybách pri podávaní žiadosti;
- o komunikácii so zahraničnými univerzitami, fakultami
- o vašich otázkach k štipendijnému programu.

Podujatie pre študentov a doktorandov nielen z Univerzity Mateja Bela, Banskej Bystrice a okolia.

Tešíme sa na Vaše otázky, účasť môžete potvrdiť aj na facebooku TU.

Posledná aktualizácia: 06.11.2015