SAIA, n.o.

Ako získať štipendium na študijný pobyt a/alebo jazykový kurz v zahraničí?

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) v spolupráci s Jesseniova lekarska fakulta Martin Vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o štipendijných ponukách do zahraničia.

Vítaní sú študenti, doktorandi i pedagógovia všetkých ročníkov.

Prezentované budú aktuálne uzávierky výziev štipendijných programov do krajín Európy, Ázie, Latinskej i Severnej Ameriky, Austrálie, atď, ktoré SAIA, n. o. priamo administruje.

Ako získať štipendium na študijný/výskumný pobyt v zahraničí v minimálnej dĺžke 21 dní alebo na štúdiá v maximálnej dĺžke 5 rokov a ďalších možnostiach sa dozviete tretí októbrový utorok.

Zároveň budú prezentované aj rady a tipy, aké podkladové materiály sa požadujú k žiadostiam o štipendium, na čo sa zamerať, akým najčastejším chybám sa vyhnúť, výška štipendií do jednotlivých krajín a ďalšie užitočné informácie.

Poradíme tiež ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke.

Tešíme sa na vašu účasť a otázky!


Posledná aktualizácia: 02.10.2014