SAIA, n.o.

Aktuálne štipendijné ponuky na štúdijné pobyty v zahraničí

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a detašované pracovisko Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o aktuálnych štipendijných ponukách do zahraničia.

Bude pre Vás pripravená prezentácia s informáciami: KDE? vyhľadávať štipendiá a granty (online databáza: http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?s=all), AKO? podať žiadosť (podkladové materiály a ich formálna i obsahová stránka: http://www.stipendia.sk/sk/main/rady-pre-uchadzacov/) ČÍM? začať.

Podujatie určené pre študentov a absolventov stredných i vysokých škôl nielen z Prievidze a okolia. Potvrďte svoju účasť na Facebooku tu http://goo.gl/fSmI0n.

Posledná aktualizácia: 13.03.2014