SAIA, n.o.

Aprílové diskusie o mobilitách

Aprílové diskusie o mobilitách, 4. apríla 2017 – 27. apríla 2017, Banská Bystrica a Zvolen

 

NASTAV SI SVOJ KOMPAS: Vyber si z ponuky mobilít a aktivít pre mladých,

zaži niečo zaujímavé, nauč sa niečo nové a aplikuj  skúsenosti v regióne,  v ktorom žiješ.

 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 

4. apríl 2017  -  14:00  Cestuj a rozvíjaj sa - predstavenie organizácií a ich ponúk pre mladých. Radnica, Námestie SNP 1,  Banská Bystrica.

 

5. apríl 2017  - 14:00   Dobrovoľnícke aktivity a mobility  -  SK/EN

Európska dobrovoľnícka služba – Centrum dobrovoľníctva; projekt Hosťovských rodín a dobrovoľnícke ponuky AIESEC-u. Radnica, Námestie SNP 1,  Banská Bystrica.

 

6. apríl 2017  - 13:00  Diskusia s absolventmi pobytov v zahraničí
Diskusia s absolventmi  programu Erasmus+, programov SAIA a stáží cez AIESEC.Radnica, Námestie SNP 1,  Banská Bystrica.


6. apríl 2017 – 17:00 International Village
ESN UMB BB a zahraniční študenti z Univerzity Mateja Bela vám formou diskusie a prezentácií priblížia nielen ich krajiny a kultúry, ale čo to vás aj naučia a pripravia niečo z ich domácej kuchyne.  Radnica, Námestie SNP 1,  Banská Bystrica

 

10. apríl 2017 Kvalitný životopis – Tvoja cesta k úspechu; Workshop AZU a SAIA, n. o.

Potrebné prihlásiť sa:veronika.fox.liskova@gmail.com (podrobnosti dostanete e-mailom) . Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici


11. apríl 2017 Social Startup Day

Potrebné prihlásiť sa: zadobe@zadobe.sk (podrobnosti dostanete e-mailom)
2-3 hodinový interaktívny workshop zameraný na rozvoj podnikavosti, ktorá má pozitívny spoločenský dopad. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

24. apríl 2017 – 16:00 Batoh plný skúseností - 3 top zručnosti pre úspešnú budúcnosť

Potrebné prihlásiť sa: aiesecbb@aiesec.sk  (podrobnosti dostanete e-mailom)
Workshop AIESEC-u  zameraný na rozvoj zručností mladých ľudí. Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici

 

25. apríla 2017 - 13.00  Kam, kedy a prečo cestovať do zahraničia?

Informačný seminár onielen o štúdiu, stážach a dobrovoľníckej práci v zahraničí.

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica Technickej univerzity vo Zvolene, Informačno-vedecké centrum, T.G. Masaryka 20, Zvolen

 

27. apríl 2017  - 13:00 Zhodnotenie Aprílových diskusií o mobilitách a ako ďalej?

Potrebné prihlásiť sa:  saia.bbystrica@saia.sk (podrobnosti dostanete e-mailom)

Pracovné stretnutie zamerané na dohodnutie spolupráce a prípravu ďalších aktivít pre mladých ľudí v regióne. Komunitné centrum Fončorda, Havranské 9, Banská Bystrica

 

Viac informácii TU:

 

 

Posledná aktualizácia: 23.03.2017