SAIA, n.o.

7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7)

V dňoch 11. – 14. 5. 2019 sa v Bukurešti uskutoční 7. stretnutie rektorskej konferencie a študentského fóra ASEF (ARC7) paralelne k plánovanému 7. stretnutiu ministrov školstva Ázie a Európy. Hlavnou témou, na ktorú účastníci konferencie a fóra upriamia svoju pozornosť, bude dosahovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja prostredníctvom vyššieho vzdelávania („Higher Education taking Action towards the Sustainable Development Goals: Perspectives from Asia and Europe"). Podrobnosti o podujatí možno nájsť na stránke:

http://asef.org/projects/themes/education/4512-7th-asef-rectors-conference-and-students-forum-arc7

Na študentskom fóre sa očakáva účasť vysokoškolských študentov z každej ASEM krajiny. Účastníkov z radov študentov vyberie organizátor podujatia, ktorý v tejto súvislosti zverejnil „open call". Od vybraných účastníkov nebude požadovaný účastnícky poplatok, organizátori týmto účastníkom zabezpečia bezplatne ubytovanie a stravu počas trvania konferencie a poskytnú príspevok na cestovné. Záujemcovia o účasť na podujatí z radov študentov sa môžu prihlásiť v termíne do 29. 11. 2018, a to prostredníctvom nasledujúcej stránky:

https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/arc7_sf

 

 

Posledná aktualizácia: 09.04.2019