SAIA, n.o.

BRATISLAVA - pozvánka na seminár o programe Sciex pre doktorandov a postdoktorandov a ďalšie štipendijné možnosti

Slovenská akadémia vied

1.3.2013 o 10:00 hod. na Fyzikálnom ústave SAV, Dúbravská cesta 9, QUTE Auditórium - 2. poschodie

 Posledná aktualizácia: 22.02.2013