SAIA, n.o.

Čerstvá ponuka štipendií do zahraničia na rok 2016

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA, n. o.) a Oravská knižnica A . Habovštiaka v Dolnom Kubíne vás srdečne P O Z Ý V A J Ú na informačný seminár o aktuálnych štipendijných ponukách do zahraničia.

Dozviete sa o dostupných štipendijných ponukách na celé riadne štúdium bakalárskeho, magisterského, doktorandského (i postgraduálneho) stupňa v zahraničí, ako aj na študijné pobyty v dĺžke polrok/semester, celý rok/dva semestre, ale aj na letné kurzy a školy cudzích jazykov v zahraničí.

Účastníci podujatia budú mať počas prvého decembrového dňa možnosť dozvedieť sa podrobnosti viac o podkladových materiáloch potrebných k žiadostiam o štipendium. Poradíme ako má vyzerať motivačný list či odborný program po obsahovej i formálnej stránke a akým najčastejším chybám sa vyhnúť.

Tešíme sa na vašu účasť, ktorú môžete potvrdiť aj TU.

Posledná aktualizácia: 27.11.2015